Fredrikstad kommune innfører munnbind på sykehjem

Som et føre var-tiltak skal ansatte på sykehjem i Fredrikstad nå bruke munnbind, når det ikke er mulig å holde én meters avstand.

Fredrikstad kommune har i lang tid hatt god kontroll på smitteveier, men opplever nå en bekymringsfull økning av koronasmitte med ukjent opphav. Kommunen innfører derfor munnbind på sykehjem fra 24. november til og med 4. desember. Kommuneoverlegen vil deretter, i samråd med Folkehelseinstituttet, gjøre en ny vurdering av om tiltakene skal videreføres.

  – Dette er et føre var-tiltak for å beskytte sårbare eldre. I sykehjem er det mange beboere med risikofaktorer for alvorlig sykdom og død av covid-19, sier kommuneoverlege Guro Steine Letting i Fredrikstad kommune.  

Birgitte Skauen Kopperud, etatssjef for kommunens ni sykehjem, presiserer at man bare trenger å bruke munnbind dersom det ikke er mulig å overholde én-metersregelen.  

– Munnbind erstatter ikke viktigheten av tiltak som å holde avstand, ha god hånd- og hostehygiene, og å bli hjemme når du er syk.

Fredrikstad kommune følger ellers rådene fra Folkehelseinstituttet, sier Kopperud. Rådene kan du lese her.


Den 6. november ble det besluttet at hjemmesykepleien i Fredrikstad, fra 10. november, skulle ta i bruk munnbind, der det ikke er mulig å overholde én-metersregelen. Samtidig ble alle kommunens helse- og omsorgstjenester bedt om å gjennomgå og vurdere aktuelle forsterkede smitteverntiltak, som anbefalt av Folkehelseinstituttet. Beslutningen om å innføre munnbind i sykehjem fra 24. november kommer som en oppfølging av dette.  

– Det viktigste er å holde avstand, god hånd og hostehygiene, og bli hjemme om du er syk. Disse tre første tiltakene er de viktigste. Munnbind kommer som et fjerde tiltak, sier Wenche H. Halvorsen, etatssjef hjemmesykepleie i Fredrikstad kommune.

Hjemmesykepleien viderefører sin munnbindbruk, i første omgang til 4. desember.

Sist oppdatert: 24. november 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.