Fredrikstad kommune digitaliserer utsendelse av faktura

Fredrikstad kommune vil at det skal være enkelt å betale de kommunale regningene. Nå tilbyr vi digitale betalingsløsninger til alle innbyggere.

Dette gjøres for å effektivisere og redusere kostnader. Vi starter med digitalisering av utgående faktura til kunder. Dette trer i kraft i midten av august.


Hvilke konsekvenser har dette for deg?

En digital betalingsløsning innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt, som eFaktura, Vipps eFaktura, via digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Har du ingen av de overnevnte vil du få papirfaktura i posten som vanlig. Du kan også finne fakturaen ved å logge deg inn på min side på kommunens nettsider. 

Har du tegnet en avtale om elektronisk postkasse, trenger du ikke å se etter digital post fra kommunen. Du får varsel på SMS eller e-post når du har mottatt ny faktura eller et brev. 

 • eFaktura
  eFaktura opprettes i nettbanken og sikrer at fakturaen kommer kjapt frem, samt at den er ferdig utfylt så du slipper å taste kontonummer, KID og beløp. Ønsker du å ta i bruk eFaktura kan du registrere avtalen direkte i nettbanken din.
 • Vipps eFaktura
  Du kan nå motta fakturaen din som Vipps eFaktura. Det forutsetter at du benytter Vipps og har aktivert tjenesten Vipps eFaktura. Du må også være registrert med gyldig mobiltelefonnummer i Fredrikstad kommunes kunderegister.
 • Faktura i Digipost / eBoks
  Du vil nå kunne motta faktura som digital post i Digipost- eller eBokspostkassen din. For å motta faktura på Digipost/eBoks må du ha opprettet en digital postkasse hos en av disse leverandørene. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen vil disse være foretrukket foran Digital Postkasse.
 • Faktura som vedlegg i e-post
  Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få faktura som vedlegg i en e-post fra Fredrikstad kommune. Dette forutsetter at du er registrert med en gyldig e-postadresse i Fredrikstad kommune sitt kunderegister.

Det er kunden selv som styrer i hvilken en mottar faktura. De som allerede har AvtaleGiro og/eller eFakturaavtale vil motta faktura på samme måte som før. 


AvtaleGiro

Innbyggere som tidligere har benyttet giro oppfordres til å opprette AvtaleGiro. AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger, som for eksempel kommunale avgifter.
Dette er en god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger, og du slipper å tenke på papirfakturaer med forfallsdatoer og KID-nummer når avtalen(e) er opprettet.
AvtaleGiro er dessuten en gratis tjeneste i motsetning til brevgiro hvor man må betale et gebyr for hver regning som skal betales.

Fordeler ved å benytte AvtaleGiro:

 • Din konto blir automatisk belastet ved forfall – og da slipper du å betale fakturaen i banken/nettbanken
 • Du får kvittering på kontoutskriften

Slik kommer du i gang med AvtaleGiro:

 • For å registrere deg skriver du ut registreringsskjemaet. 
 • Fyll ut, signer og send det i posten til: Nets Norway AS, Avtaleregistrering, 0045 OSLO.
 • Du får beskjed fra banken når AvtaleGiro trer i kraft, inntil da betaler du fakturaen fra kommunen på vanlig måte.

Betaling med brevgiro 

Det er fullt mulig å fortsatt bruke brevgiro, men fakturaer som kommer fra Fredrikstad kommune har ikke lenger egen girodel nederst. Derfor må du skrive kontonummeret ditt og signatur nederst på fakturaen. Da kan fakturaen likevel benyttes til å sende inn betaling på brevgiro.

Brevgiro krever litt ekstra arbeid for oss som mottar betalingen din. Dette er også en betalingsordning med forholdsvis høye gebyr og porto. Derfor ønsker vi å informere deg om at det finnes måter å betale på som er billigere og lettere, både for deg og for oss.


Trenger du hjelp?

Fredrikstad kommune bistår gjerne om du trenger hjelp til å komme i gang med digitale betalingsløsninger eller med å opprette AvtaleGiro. Du kan også ta kontakt med bankforbindelsen din eller NAV.

Servicetorget finner du på Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16, 1606 Fredrikstad. Åpningstidene er 12.00 - 15.00.

Ring oss gjerne på telefon: 69 30 60 00, eller send e-post til: postmottak@fredrikstad.kommune.no 

Sist oppdatert: 10. august 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.