Fredrikstad kåret til "Årets trafikksikkerhetskommune"

Innhold

Mandag 4. juni kom samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på visitt til Fredrikstad. Med seg hadde han en hyggelig overraskelse.


- Årets trafikksikkerhetskommune er en pris som deles ut for å fremme lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Ved å hedre kommuner som har utmerket seg, ønsker vi å løfte fram forbilder som kan inspirere andre kommuner til økt innsats, sa statsråd Ketil Solvik-Olsen da han delte ut prisen til Fredrikstad kommune.  2018 er det syvende året på rad ”Årets trafikksikkerhetskommune” deles ut. Ordfører Jon-Ivar Nygård mottok en plakett som et synlig bevis på prisen, og en gavesjekk pålydende én million kroner øremerket trafikksikkerhetsarbeid.

- Trafikksikkerhetsprisen er med på å styrke opplevelsen av Fredrikstad som et godt sted å bo, besøke og arbeide. Denne prisen hjelper dermed å styrke vår attraktivitet og vårt omdømme. Ikke minst gir det en ekstra boost til det videre trafikksikkerhetsarbeidet i Fredrikstad, sa ordføreren i sin takketale. Videre understreket han at det er mange som skal ha ære for at kommunen mottar denne prisen.

Trafikksikkerhetskoordinator i Fredrikstad kommune, overingeniør Zuhdija Coralic sier prisen både gleder, forplikter og inspirerer til fortsatt å ha fokus på trafikksikkerhet. -Jeg er stolt over at Fredrikstad nå har fått denne prisen som et tegn på alt arbeidet som er nedlagt for å øke trafikksikkerheten i byen vår og er helt sikker på at innsatsen skal bidra til å forebygge og redusere ulykker og spare liv, sier Zuhdija Coralic.

Innsatsen ser ut til å ha effekt.
Tallet på antall drepte og hardt skadede i trafikken er synkende for hvert eneste år. Den helhetlige tilnærmingen fra kommunens side har vært med på å holde disse tallene lave. Vi opplever at Trafikksikker kommune er et godt verktøy for å bidra til å nå den nasjonale 0-visjonen om null drepte og hardt skadde.

Kommunens trafikksikkerhetsinnsats
Fredrikstad kommune har jobbet systematisk med trafikksikkerhet i snart 20 år. I 2015 besluttet kommunen å forsterke dette arbeidet blant annet gjennom konseptet Trafikksikker kommune. Det ble etablert en tverrfaglig nettverksgruppe som jobbet med trafikantrettede tiltak, atferdsendringstiltak, osv. Nettverksgruppen har bestått både av interne og eksterne aktører: representanter fra skole- og barnehage sektor, helse, teknisk, politiet, Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg og Trygg Trafikk. Arbeidet har også vært godt forankret i den politiske og administrative ledelsen.

Fredrikstad kommune tenker tverrsektorielt og rett med stort fokus på holdninger og kultur. Dette arbeidet har tatt mye tid, men det lønner seg. Det er etablert nettverk for trafikantrettede (holdningsskapende) arbeid i kommunen med hensikt til å samordne og gjennomføre trafikantrettede tiltak rettet mot barn i barnehager og skoler.

Trafikksikkerhetsarbeid vil bidra til å bedre situasjonen for myke trafikantgrupper (gående og syklende). Det er særlig tiltak rettet mot barn og unge (skoleveitiltak) som prioriteres. Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, færre skader, og fornøyde innbyggere.

Sist oppdatert: 04. juni 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?