Fredrikstad igjen blant topp 100 på Kommunebarometeret

Blant landets 356 kommuner er Fredrikstad kommune nummer 82 i Kommunebarometeret i 2021.

Årets plassering viser en liten nedgang fra fjorårets 72. plass. Sammenlignet med tallene fra 2019 har kommunen imidlertid en forbedring på 73 plasser, opp fra 155. plass.

God utvikling
- Det er veldig positivt at Fredrikstad kommune nok en gang er inne på topp 100 av norske kommuner. De siste års plasseringer går i riktig retning, og det er spesielt gledelig å se at vi har gode plasseringer på de store områdene som grunnskole og barnehage, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Best på grunnskole og barnehage
Områdene som vekter høyest i analysen er grunnskole, pleie og omsorg, barnevern, barnehage og økonomi. Kommunen scorer aller best på områdene grunnskole, miljø, barnehage og kultur. Her ligger Fredrikstad innenfor topp 100 blant kommunene i Norge.

Blant årsakene til dette finner vi i at 81,36 prosent av lærerne i Fredrikstad oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk, mot 79,36 prosent i gjennomsnittskommunen.

Videre viser Elevundersøkelsen at 92 prosent av elevene på 7. trinn i Fredrikstad trives godt. Gjennomsnittskommunen ligger på 84,72 prosent. Fredrikstad gjør det også generelt bedre enn gjennomsnittskommunen når det gjelder andelen elever som fikk spesialundervisning i 2021.

Innenfor barnehage gjør Fredrikstad det spesielt godt på andelen kommunale barnehager som oppfyller pedagognormen. 91,3 prosent av barnehagene i kommunen oppfyller pedagognormen, mot 68,4 prosent i gjennomsnittskommunen.

Regjeringen har en målsetting om at andelen mannlige ansatte skal være på 20 prosent i barnehager. Fredrikstad ligger på 14,6 prosent. Nasjonalt er tallet på 12,0 prosent.

Kommunebarometeret viser at det er innen økonomi, sosialtjeneste og helse at Fredrikstad kommune har størst potensiale for forbedring.

Om målingen
Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år, og er en sammenligning av landets kommuner.

Tallene i undersøkelsen er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrå i tillegg til offentlig statistikk fra andre kilder, blant annet Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, og Telemarksforskning.

 

Sist oppdatert: 10. september 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.