Fredrikstad har fått egen veteranplan

Innhold

Planen skal ivareta dagens og framtidige veteraner og deres familier.


I denne sammenhengen er en veteran «alle norske statsborgere som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land, fra utenriks- justis- og forsvarssektoren».

Kommunen ønsker å ivareta dagens og framtidige veteraner og deres familier bosatt i kommunen. Fredrikstad skal være et godt sted å leve, hvor alle kan ta gode valg og oppleve mestring.

Veteranplanen skal bidra positivt til at veteraner anerkjennes for den innsatsen de har gjort for Norge og synliggjøre deres ressurser. Planen synliggjør hvilke forventninger som ligger til de kommunale tjenestene.

Forsvaret opplyser det er i overkant av 500 veteraner med bostedsadresse i Fredrikstad. Dette er kun veteraner fra forsvarssektoren registrert etter 1978, og antall veteraner er i Fredrikstad omfatter flere enn disse.

Under planarbeidet ble veteraner, veteranforeninger og pårørende invitert til å komme med innspill om hva som er viktig for veteraner i Fredrikstad.

I planperioden inviteres veteraner til årlig dialog om oppfølging av planen. Det opprettes en veterankontakt for å ivareta dialogen med veteranmiljøet, tilrettelegge for informasjon om og for veteraner, holde kontakt med forsvarets veterantjeneste, og bistå i implementeringen av veteranplanen. Kommunens nettsider oppdateres med aktuell informasjon om planen.

Frigjøringsdag/veterandag

8. mai er Norges Frigjøringsdag og vår nasjonale veterandag. Se denne videoen fra Forsvaret. Fredrikstad Forsvarsforening samarbeider med ordfører om markeringen av denne dagen. Veteraner ønskes spesielt velkommen. Se program her.

Sist oppdatert: 07. mai 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?