Min side Meld fra
Kontakt oss

Fredrikstad er attraktiv for næringslivet

Nye tall fra Telemarksforskning viser at Fredrikstad har fått hele 921 flere arbeidsplasser i første halvår 2022.

- Dette er veldig gode tall for Fredrikstad. Det viser at vi er en attraktiv by å etablere seg i for næringslivet, sier næringssjef Kari Halvorsrud i Fredrikstad kommune.

Næringssjef Kari Halvorsrud
Kari Halvorsrud, næringssjef i Fredrikstad kommune.

Bærekraftig vekst
Både bystyret og Fredrikstad Næringsforening har vedtatt mål om at Fredrikstad skal ha større arbeidsplassvekst enn vekst i antall innbyggere, fordi dette på sikt gir en bærekraftig samfunnsutvikling. Så langt har Fredrikstad fått 314 nye innbyggere og hele 921 nye arbeidsplasser i 2022. I fjor fikk Fredrikstad 699 flere innbyggere og en økning på hele 1.721 arbeidsplasser.

Attraktiv for næringslivet
- Beliggende på det sentrale Østlandet har vi god tilgang på ansatte med høy kompetanse. Det er viktig for bedrifter som vurderer å flytte på seg, eller som vokser og ser etter nye områder å etablere seg. Fredrikstad har i tillegg både høgskole, fagskole og sterke kompetansemiljøer innen flere næringer. Det gjør oss attraktive for næringslivet, sier næringssjef Halvorsrud.

- Selv om den har avtatt noe, er Fredrikstad fortsatt en av kommunene i landet med sterkest befolkningsvekst. Når arbeidsplassveksten samtidig er sterk gir det et positivt utslag i kommunen sin attraktivitet. Nå vil vi jobbe målrettet for at den gode utviklingen kan fortsette, sier næringssjefen.

Sist oppdatert: 22. september 2022