Fredrikstad blir Kulturbarn-kommune

Innhold

Barnehagebarn skal få erfare musikk og dans med pedagoger fra kulturskolen etter at Fredrikstad kommune er valgt ut som en av seks Kulturbarn-byer i landet.

– Menneskets første læringserfaringer, og den faktiske utviklingen av hjernen, skjer i stor grad gjennom fysisk bevegelse. Erfaringer og mestring gjennom bevegelse er grunnleggende for menneskelig utvikling. I Fredrikstad har vi kunnskapsrike pedagoger på kulturskolen innenfor musikk og dans som barnehageetaten ikke benytter seg av i dag. Det blir veldig spennende å få denne kunnskapen inn i barnehagen også, sier Gøril Pedersen Bjerknes, barnehagesjef i Fredrikstad kommune.

 Kulturbarn er et samarbeid mellom Kulturtanken, Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Hele 42 kommuner søkte om å få bli Kulturbarn-kommune. Fredrikstad er en av seks som er valgt ut i prosjektet. Målet med prosjektet er økt kompetanseutveksling mellom kulturskolen og barnehagene, samt sikre at barn erfarer musikk og dans i tilknytning til barnehagen.

– Vi i Kulturetaten er opptatt av at alle barn og unge skal gis mulighet til å være deltakende, aktive og skapende fra tidlig alder av. Vi jobber allerede med et breddeprogram for kulturskolen og dette prosjektet går rett inn i det arbeidet. Det er spennende at andre fagmiljøer med praktisk-estetisk kompetanse kan bidra inn i barnehagene, samtidig som dette også tilfører kulturskolen verdifull kompetanse, sier kultursjef Ole-Henrik Holøs Pettersen.

– I prosjektet plukker vi ut noen barnehager som skal være med på programmet, men vi håper vi på sikt kan etablere et permanent tilbud i barnehagene fundert på godt samarbeid med kulturskolen, sier Bjerknes.

Rektor ved kulturskolen, John Einar Halvorsrød, gleder seg til prosjektet kommer i gang.

– Vi håper dette prosjektet blir en katalysator for kulturskolens tiltenkte rolle som ressurssenter for kommunen, sier han. Prosjektet starter allerede våren 2019.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?