Fredrikstad blir Kulturbarn-kommune

Innhold

Barnehagebarn skal få erfare musikk og dans med pedagoger fra kulturskolen etter at Fredrikstad kommune er valgt ut som en av seks Kulturbarn-byer i landet.

– Menneskets første læringserfaringer, og den faktiske utviklingen av hjernen, skjer i stor grad gjennom fysisk bevegelse. Erfaringer og mestring gjennom bevegelse er grunnleggende for menneskelig utvikling. I Fredrikstad har vi kunnskapsrike pedagoger på kulturskolen innenfor musikk og dans som barnehageetaten ikke benytter seg av i dag. Det blir veldig spennende å få denne kunnskapen inn i barnehagen også, sier Gøril Pedersen Bjerknes, barnehagesjef i Fredrikstad kommune.

 Kulturbarn er et samarbeid mellom Kulturtanken, Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Hele 42 kommuner søkte om å få bli Kulturbarn-kommune. Fredrikstad er en av seks som er valgt ut i prosjektet. Målet med prosjektet er økt kompetanseutveksling mellom kulturskolen og barnehagene, samt sikre at barn erfarer musikk og dans i tilknytning til barnehagen.

– Vi i Kulturetaten er opptatt av at alle barn og unge skal gis mulighet til å være deltakende, aktive og skapende fra tidlig alder av. Vi jobber allerede med et breddeprogram for kulturskolen og dette prosjektet går rett inn i det arbeidet. Det er spennende at andre fagmiljøer med praktisk-estetisk kompetanse kan bidra inn i barnehagene, samtidig som dette også tilfører kulturskolen verdifull kompetanse, sier kultursjef Ole-Henrik Holøs Pettersen.

– I prosjektet plukker vi ut noen barnehager som skal være med på programmet, men vi håper vi på sikt kan etablere et permanent tilbud i barnehagene fundert på godt samarbeid med kulturskolen, sier Bjerknes.

Rektor ved kulturskolen, John Einar Halvorsrød, gleder seg til prosjektet kommer i gang.

– Vi håper dette prosjektet blir en katalysator for kulturskolens tiltenkte rolle som ressurssenter for kommunen, sier han. Prosjektet starter allerede våren 2019.

Sist oppdatert: 07. mars 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?