Fredrikstad best i Østfold i Kommune-NM

Kommune-NM måler landets 422 kommuner mot hverandre, på områder som kompetanse, arbeidsmarked, næringsliv og kommuneøkonomi, og viser blant annet hvilke kommuner som er mest attraktive for næringslivet.


-Fredrikstad scorer ganske bra både på kompetanse, næringsliv og demografi, men trekkes ned av arbeidsmarkedssammensetningen. Vi scorer også bedre enn våre nabokommuner, og er for første gang best i gamle Østfold, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Fredrikstad ender som 85. beste kommune i landet i 2020 (tallene er fra 2019). Dette er en forbedring med 9 plasser fra 2019, og forbedring på 84 plasser målt mot 2013.

Fredrikstad falt 11 plasser i 2018, men har ellers hatt framgang hvert år siden 2013.

+  6 i 2017
+ 14 i 2016
+ 28 i 2015
+   8 i 2014

Kommune-NM er gjennomført for åttende året på rad. 

I følge NHO viser årets resultater at konkurransen kommunene imellom har blitt tøffere, ved at kompetansen har økt over hele landet.

Les mer og se rangeringen her:
https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm/

 

Sist oppdatert: 15. september 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.