Fredrikstad årets pårørendekommune 2019

Fredrikstad kommune er tildelt prisen som Årets pårørendekommune 2019 – i hard konkurranse med Larvik, Oslo og Sandnes.


(Foto: Helse- og omsorgsdept)

– Det er med stolthet og ydmykhet jeg får motta prisen som Årets pårørendekommune 2019 på vegne av Fredrikstad kommune. Denne prisen deler vi med alle pårørende i kommunen vår. Vi vil anerkjenne deres innsats. Prisen som Årets pårørendekommune 2019 er en ansporing til å fortsette videre med det gode arbeidet, sier Arne Øren, leder for helse og velferdsutvalget i Fredrikstad kommune.

God informasjon på nettsidene

I juryens begrunnelse heter det at Fredrikstad kommune er et godt eksempel på hvordan man strategisk har jobbet med å forankre pårørendearbeid i ledelsen både administrativt og politisk, etter å ha mottatt stimuleringsmidler fra Helsedirektoratet.

Juryen viser til at Fredrikstad kommune har opprettet et pårørendesenter som jobber systematisk med å få implementert pårørendeveilederen i tjenestene. Ifølge juryen er det lett å finne informasjon som pårørende på kommunens nettside. Det trekkes også fram samarbeidet med ulike frivillige organisasjoner som er viktige bidragsytere for å hjelpe pårørende i ulike situasjoner.

Det var i 2016 at Fredrikstad kommune opprettet et pårørendesenter for rus og psykisk helse med støtte fra Helsedirektoratet. Senteret er nå utvidet til å bli et lavterskeltilbud for alle pårørende. Hensikten var at også pårørende skulle få et sted å dele tanker og bekymringer hos noen som har tid til å lytte. Viktig er også muligheten for pårørende til å møte andre i samme situasjon.

Godt samarbeid med pårørendeorganisasjoner

Senteret samarbeider også med ulike pårørendeorganisasjoner som utfyller det kommunale tilbudet med blant annet kafé, nettverksgrupper, kurs og temakvelder. Senteret har også blitt et kompetansesenter og pådriver for pårørendearbeidet i Fredrikstad kommune.

Det pågår også et pilotprosjekt som prøver ut ordning med barneansvarlig personell og faglige anbefalinger til hvordan kommunen kan fange opp og følge opp barn som er pårørende i Fredrikstad kommune.

Mai Ida Synnes Haakafoss er pårørendekoordinator ved Pårørendesenteret i Fredrikstad. Haakafoss er én av fire ansatte som jobber på senteret i gamle Hotell Britannia i sentrum: – Det er med takknemlighet og ydmykhet at Fredrikstad kommune mottar denne prisen, sier Haakafoss. Hun trekker også fram det gode samarbeidet med ulike pårørendeorganisasjoner. 

Juryen

I juryen for Årets pårørendekommune sitter Pårørendesenteret i Stavanger, BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende), Napha (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid), NK LMH (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse), PiO (Pårørendesenteret i Oslo), Pårørendealliansen, NKS Veiledningssenter for pårørende, Nord-Norge, HBF (Handikappede barns foreldreforening) og KS.

Nominasjonene er kommet både fra pårørende selv, fagfolk og politikere.

Det er tredje året prisen for Årets pårørendekommune deles ut. Ålesund fikk prisen i 2017 og Asker i 2018.

Prisvinneren får 10.000 kroner som skal brukes til ytterligere kompetanseheving. I tillegg får kommunen et spesiallaget kunstverk av Bjørg Thorhallsdottir.

Sist oppdatert: 25. september 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.