Fredag ble 40 nye bekreftet korona-smittet


Det jobbes nå utover kvelden med smittesporing og kartlegging av disse tilfellene. Foreløpig ser det ut til at alle de nye tilfellene kan spores tilbake til den omtalte islamske samlingen i Sarpsborg forrige uke.

- Så lenge det ikke er indikasjoner på videre smitte i samfunnet, vil vi ikke pålegge befolkningen flere restriksjoner. Men vi ber folk om å ta på alvor de anbefalinger og regler som gjelder for tiden – spesielt holde seg hjemme når man er syk, holde avstand og ha god håndhygiene, understreker kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen.

Det er stort trykk på kommunens koronasenter om dagen og det kan ta tid å komme igjennom på telefon eller få svar på skjema man har sendt inn. Dette er relatert til det enorme sporingsarbeidet som nå pågår. Vi ber befolkningen om forståelse for dette, og om å ha tålmodighet i påvente av svar.

- Spesielt er det svært viktig at alle berørte smittede og nærkontakter for all del overholder isolasjons- og karantenereglene, og bidrar til smittesporingen ved å oppgi all nødvendig informasjon og navn på nærkontakter. I tillegg at også alle andre som faller innenfor kriteriene for testing, fortsatt tar kontakt for råd og testing, påpeker kommuneoverlegen.

Ordfører Jon-Ivar Nygård vil understreke alvoret i saken.
- Vi må alle ta inn over oss at koronaviruset er like smittsomt i Fredrikstad som andre steder i verden. Mange ganger vet vi ikke hvem som bærer smitten før viruset har spredd seg videre. Med tanke på at vi nå har mange smittede i vårt distrikt, er sjansen for å bli smittet større enn den var i sommer. Jeg vil derfor oppfordre alle innbyggere i Fredrikstad til å være flinke til å følge smittevernreglene, sier Nygård.

Vi vil komme med flere detaljer om de 40 nye smittede i løpet av lørdagen.

Totalt er 266 personer i Fredrikstad bekreftet smittet med korona siden mars 2020.

Sist oppdatert: 04. september 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.