Fredag 15. november åpner bomringen

Få rabatt med AutoPASS-avtale og bombrikke i bilen.


15. november starter innkrevingen av bompenger i Fredrikstad. Med AutoPASS-avtale får du 20% rabatt per passering og betaler 24 kroner. Du betaler også kun for en passering i løpet av en klokketime og for maks 70 passeringer pr. måned.

Elbiler passerer gratis, men må også tegne AutoPASS avtale og ha bombrikke montert i bilen.

Vegfinans AS har ansvar for alle bompenge-prosjekter i Østfold, inkludert fv.108 Kråkerøyforbindelsen.


Avtale fra før?

Har du en avtale med et annet bomselskap får du den samme rabatten og du behøver ikke tegne ny avtale.

Du kan passere alle bomstasjoner i Norge, Sverige og Danmark og alle passeringer blir registrert via avtalen, og gir deg som kunde en samlefaktura på alle passeringer du foretar deg.


Passering uten AutoPASS-avtale

Har du ikke brikke må du betale full takst hver gang du passerer en bomstasjon. Du får heller ikke fordeler som timesregel og passeringstak. Registreringsnummeret blir kontrollert opp mot motorvognregisteret, og bileier får tilsendt faktura som inneholder opplysninger om passeringer, kjøretøy og avgift.


Spørsmål

Har du spørsmål om avtale og brikke, se Vegfinans sine nettsider:


Les også om:

Sist oppdatert: 11. november 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.