Byggestart for første fossilfrie byggeplass

Byggingen av nye Rolvsøy barnehage er snart i gang. Dette blir det første fossilfrie byggeprosjektet i Fredrikstad kommune.


Det betyr at maskinene på byggeplassen ikke skal benytte fossilt drivstoff som bensin og diesel. Fossilt drivstoff erstattes med biodiesel. Det forventes at gravemaskiner vil gå litt stillere enn ved bruk av vanlig diesel.

Fremdrift
Det blir byggestart i løpet av mai, og arbeidene vil pågå i ca. ett år.

Generelt om den nye barnehagen
Dagens Rolvsøy barnehage har svært stort behov for totalrehabilitering og utvidelse, men dette er lite egnet ved nåværende beliggenhet. Ny barnehage skal bygges på eksiterende grusplass ved Ketils vei 1. Barnehagen blir på ca. 1500 kvm fordelt på 6 avdelinger og med ca. 114 barn og 30 ansatte. Utearealene på ca. 8000 kvm blir innholdsrike og skal være tilgjengelige for allmennheten utenom åpningstiden.

Transport og parkering
Hente- og bringesløyfe ved levering og henting av barn og fortau for mye trafikanter etableres langs Ketils vei. Parkering for barnehagens ansatte blir på den eksisterende parkeringsplassen ved Rolvsøyhallen. 

Ulemper og sikkerhet i anleggsperioden
Det blir anleggstrafikk i området, og det må regnes med støv og støy fra anleggsarbeidene. Entreprenøren vil sikre området på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved byggeområdet og anleggstrafikk.

Entreprenør
Det ble lyst ut en totalentreprise på dette oppdraget vinteren 2019 med tilbudsfrist i februar. Vi fikk inn 8 tilbud og Nipas AS vant konkurransen.

Nipas AS om bygging av ny barnehage på Rolvsøy
Vi i Nipas AS skal nå i gang med byggingen av ny barnehage på Rolvsøy.

I denne perioden er det viktig for oss og kommunen at nærmiljøet er opplyst om de aktiviteter som vil foregå, da vi ønsker å ivareta våre naboer på best mulige måte.

Her følger en kort presentasjon av de hovedaktiviteter som vil foregå i første halvår:

Selve byggearbeidene vil starte i mai 2020 og pågå i ca. ett år. Det vi starter med er grunnarbeider. Dette er en aktivitet som vil være noe støyende samt bidra til flere biler på veiene. Dette vil pågå i ca. to måneder.

Når grunnarbeider er godt i gang vil betongarbeidene starte. Dette antar vi skjer i midten av september. Betongarbeidene vil ikke frembringe noe støy ut over det vanlige for en byggearbeidsplass, men vil gi en liten økning av trafikk på grunn av betongleveransen.

Ut i oktober måned starter tømrerarbeidene, og vi vil da se bygget reise seg etter hvert. Dette er arbeider som synes godt, men lager lite støy.

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.

Ny Rolvsøy barnehage, brosjyre (pdf)

Sist oppdatert: 15. mai 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.