Min side Meld fra
Kontakt oss

Fortsatt støtte til demokratiprosjekt

Ellen Reiss og Erik Kruse jubler: De har fått innvilget søknad om fortsatt støtte til «Demos Fredrikstad».

Ellen Reiss og Erik Lindbæk Kruse jobber med ungdommer og demokrati i Demos-prosjektet.Demos-prosjektet har vokst frem av ønsket om å koordinere og styrke eksisterende arbeid med demokrati og medborgerskap blant barn og unge. I 2021 mottok Fredrikstad kommunen prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen og Nordic Safe Cities for å fremme arbeidet, og nylig ble Demos-prosjektet innvilget fornyet finansiering fra Gjensidigestiftelsen med 2,7 millioner kroner fram til og med sommeren 2024.

Fremmer demokratisk kompetanse

– Støtten er en stor anerkjennelse av arbeidet og den felles innsatsen som allerede er gjort, og vi gleder oss veldig til å jobbe med barn og unge, deres demokratiske mestringstro og medborgerskap, og samtidig skape motstandskraft mot polarisering og hat, uttaler Ellen Reiss, prosjektkoordinator fra august 2021.

Demos skal fremme demokratisk kompetanse gjennom å øve på kritisk tenkning, evnen til å formidle egne standpunkt muntlig og skriftlig, dialogkompetanse og mange andre former for demokratisk deltagelse og påvirkning. Kruse er prosjektleder for Demos og forteller at det skjer mye spennende på demokratifronten i Fredrikstad om dagen.

– Alt fra hovedavtalen om elevdemokrati, demokratiguider, dialogdager i skolene, ung debatt på fritidsklubbene, dyp debatt på Litteraturhuset og bibliotekene, ungdomsworkshops og Demokrati-camp til sommeren.

«Trygg by»

Fredrikstad kommune får mulighet til å samarbeide med Gjensidigestiftelsen gjennom Nordic Safe Cities, et nettverk av nordiske byer som aktivt jobber for å forebygge hat og voldelig ekstremisme. De norske byene utgjør «Trygg by Norge», og består av Oslo, Bærum, Kristiansand, Arendal, Haugesund, Larvik, Sarpsborg, Stavanger og Skien, i tillegg til Fredrikstad.

Prosjektet har allerede fått oppmerksomhet både fra samarbeidspartnere, presse og politikere lokalt og nasjonalt. Sentrale partnere i prosjektet er bibliotekene, fritidsklubbene og skoler i Fredrikstad, i tillegg til aktører som Minotenk, Dialogforum Østfold, Faktisk.no/Tenk og Litteraturhuset. Sammen jobber partnerne for at det skal skje mer og bedre bygging av demokratisk kultur i Fredrikstad, sammen med barn og unge.  

Sist oppdatert: 07. april 2022