Min side Meld fra
Kontakt oss

Første lærling med fagbrev i "på vei mot fagbrev"

Over 30 ungdommer som var uten utdanning og arbeid er nå i gang med eller har fått tilbud om å ta fagbrev gjennom «på vei mot fagbrev». Victoria Amundsen er den første som har tatt fagbrev etter at ordningen ble opprettet av kommunen og NAV i 2022.

På vei mot fagbrev Victoria tatt fagbrevet2.jpg

Prosjektansvarlig i NAV Monica Johansen, fagarbeider Victoria Amundsen og fagleder for lærlingeordningen Ingar Løkkeberg Jansen.

Tidligere i desember fikk 10 ungdommer tilbud om praksisplass med oppstart i januar eller februar. Ungdommene får praksis i ulike virksomheter i kommunen, tilpasset skolegang og tett oppfølging fra NAV. De som får være med er under 30 år, har ikke utdanning eller jobb og har stått lenge utenfor arbeidslivet.

– Vi er stolte av å ha fått til et utdanningsløp som gir de unge en ny sjanse til å få utdanning og jobb, sier Ingar Løkkeberg Jansen, fagleder for lærlingeordningen i kommunen.

Majoriteten av de over 30 ungdommene som er i gang med eller har fått tilbud om å ta fagbrev, gjør det innen barn- og ungdomsfaget og helsefag. Flere har også lyst til å bli ernæringskokk og jobbe med gjenvinning og vaskeri.

Gode tilbakemeldinger fra deltakerne og praksisstedene

På vei mot fagbrev blir lagt merke til nasjonalt, og blir sett på som en unik lærlingordning i kommune-Norge. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs har besøkt praksissteder med deltakere fra ordningen to ganger, senest i august i år.

NAV er en viktig samarbeidspartner for kommunen, som rekrutterer deltakerne til prosjektet.

– Tilbakemeldingene fra både ungdommene og virksomhetene så langt er veldig gode, sier Monica Johansen, prosjektansvarlig for ordningen ved NAV Fredrikstad.

Les mer om lærlingeordningen «på vei mot fagbrev» her

Sist oppdatert: 15. desember 2023