Første kommune i landet med handlingsplan mot plast

Innhold

Fredrikstad kommune vedtar trolig i løpet av juni landet første handlingsplan for å redusere tilførsel av plast til marine miljøer.

– Marin forsøpling er en internasjonal utfordring, men en del kan løses på kommunalt nivå dersom viljen og kunnskapen er der, sier Hanna Tangvald, miljø- og landbrukssjef i Miljø- og byutviklingsetaten i Fredrikstad kommune, som har utarbeidet forslaget til planen.

Planen har vært behandlet i kultur- og miljøutvalget i kommunen og går videre til formannskapet og Bystyret i juni.

Handlingsplanen beskriver hvordan kommunen jobber med marin forsøpling i dag, og har en tiltaksdel med til sammen 40 ulike tiltak for å redusere kommunens plastforbruk og hindre tilførsel av plast til marine miljøer.

– Det er lagt vekt på å gjøre tiltak på områder der plastbidraget er størst, som for eksempel fra dekkslitasje, vedlikehold av bygg, vask av tekstiler og kunstgressbaner, forteller Tangvald.

Ordfører i Fredrikstad kommune Jon-Ivar Nygård mener handlingsplanen er et viktig grep for å ta vare på havet for fremtidige generasjoner.

– Et av kommunens hovedmål er at vi skal være en grønn by som møter lokale og globale miljø- og klimautfordringer med bærekraftige løsninger. Fredrikstad ønsker med denne planen å ta et skritt i retning av en bærekraftig utvikling som tar vare på miljøet og ressursgrunnlaget vårt. Elementene i handlingsplanen vil enkelt kunne adopteres av andre kommuner, vi håper at planen kan inspirere andre. Mange av tiltakene vil også kunne passe for bedrifter som ønsker å bidra til å redusere plastbidraget til marine miljøer, sier Nygård.

Se forslaget til plan: http://sru.fredrikstad.kommune.no//api/utvalg/155/moter/24583/behandlinger/8/1

 

Sist oppdatert: 31. mai 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?