Første fjernmøte gjennomført i formannskapet

Innhold

På grunn av korona-situasjonen ble formannskapsmøtet i Fredrikstad kommune torsdag 19. mars gjennomført via Skype.

 

Dette er første gang formannskapet gjennomfører et møte uten at alle medlemmene er fysisk tilstede. Heldigvis gjør teknologien det mulig å gjennomføre politiske møter likevel. Samtidig hadde media og tilhørere mulighet til å følge møtet gjennom kommunens web-TV løsning, «Kommune-TV».

Med kun noen få Skype-utfall fra enkelte møtedeltakere underveis, kunne ordfører Jon-Ivar Nygård si seg godt fornøyd med gjennomføringen av torsdagens møte.

  • Ja, dette må kunne betegnes som vellykket, og vi vil kunne fortsette med samme type møter framover, mens samfunnet står i denne ekstraordinære situasjonen, forteller ordfører Nygård.
     
  • Dagens formannskapsmøte hadde hele 28 saker på dagsorden. Blant sakene som var planlagt sluttbehandlet i bystyret neste uke ble de sakene som kunne vente utsatt til første mulige bystyremøte, mens en rekke saker ble behandlet etter den såkalte hasteparagrafen i delegeringsreglementet og kommunelovens § 11-8, som fastslår at formannskapet kan treffe vedtak som skulle vært avgjort av annet organ når det er nødvendig av tidsmessige hensyn, opplyser ordfører Jon-Ivar Nygård.


Også kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold synes møteformen fungerte bra.

  • For kommunedirektøren er det viktig å legge til rette for gjennomføring av møter i politiske organer, i tråd med kommuneloven og kommunens delegeringsreglement. Samtidig er det i denne fasen av korona-pandemien lagt nasjonale føringer for begrensing av fysisk samvær, som kommunen må følge. I denne situasjonen får vi stor nytte av digitale løsninger. Nå arbeider vi med å etablere et digitalt opplegg som kan fungere også for gjennomføring av bystyremøter, der mellom 60 og 70 personer må være koblet på, forteller kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.


Formannskapet besluttet at førstkommende bystyremøte 26. mars utsettes, og erstattes av et ekstraordinært formannskapsmøte samme dag. Møter i råd og utvalg som ikke er hovedutvalg blir også utsatt til over påske. De kommende møtene i hovedutvalgene og formannskapet vil inntil videre bli gjennomført som fjernmøter med streaming, og med møteledelsen sittende i formannskapssalen på rådhuset.

Sist oppdatert: 19. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?