Min side Meld fra
Kontakt oss

Forsker på fordelene med aktivitet

Det siste halvannet året har Høgskolen i Østfold vært tilknyttet flere av prosjektene i programsatsingen Aktive Fredrikstad. Nå tar de samarbeidet et steg videre ved å ansette en professor ll som skal jobbe tett med kommunens programsatsing.
Tett samarbeid mellom Høgskolen i Østfold og Aktive Fredrikstad. Foto: Walter Schøffthaler. 

Kirsti Iren Skovdahl og Øyvind Gjems Fjellbu er begge prodekaner ved Høgskolen i Østfold. Det siste året har de initiert og følgeforsket flere pilotprosjekter i programsatsingen Aktive Fredrikstad. Nå starter nå ballen å rulle mot et større samarbeid.

Høgskolen i Østfold har nylig ansatt Per Morten Fredriksen som professor ll for å jobbe tett med Aktive Fredrikstad. Fredriksen har tidligere jobbet med et tilsvarende prosjekt i Horten kommune, og de to neste årene skal han koordinere høgskolens forskerkompetanse inn mot målene i Aktive Fredrikstad.

Målet er å få etablert flere langsiktige og sektorovergripende prosjekt, samt ekstern finansiering til forskningen.

Internasjonalt samarbeid 

Aktive Fredrikstad har inngått et mentorsamarbeid med Liverpool, som har flere års erfaring med å satse på aktivitet i befolkningen. Liverpool kommunens tette bånd til universitetsmiljøet og deres partnersamarbeid er forbilledlig.

– Dessuten har Liverpool og Fredrikstad ganske like demografiske utfordringer, så her kan vi lære av hverandre, sier Kirsti Iren Skovdahl.

Hun påpeker viktigheten av programmet er kunnskapsbasert og at forskningen er samfunnsrelevant. Fredrikstad har en demografi med lavere utdanning og høy arbeidsledighet. Sammen vil Høgskolen i Østfold og Aktive Fredrikstad bidra til at flere forstår viktigheten av hverdagsaktivitet.

– Det er viktig for folkehelsa og helseøkonomien. Vi ønsker å få på plass flere meningsfulle aktiviteter nå som kan forebygge mot andre kostnadstunge tiltak senere, sier Skovdahl.

For å få til dette er det viktig å skaffe ekstern finansiering og ha gode samarbeidspartnere, både i inn- og utland.

– Vi vil at forskere skal sette seg ned sammen og jobbe med dette på tvers av byer og land. Temaene ligger allerede der, men de må snakke sammen, utdyper Skovdahl.

– Vi er svært glade for at Høgskolen ansetter en professor ll som skal bidra til å koordinere dette arbeidet både her i Fredrikstad, men også ut mot våre samarbeidspartnere internasjonalt. Det gir både fart og tyngde inn i arbeidet med Aktive Fredrikstad, sier programleder i Aktive Fredrikstad, Anne Skauen.

Om Aktive Fredrikstad og Høgskolen i Østfold

Aktive Fredrikstad er en del av kommunes overordnede folkehelsearbeid. Målet er å få flere folk i Fredrikstad litt mer aktive, enda oftere. Arbeidet skjer gjennom samarbeid mellom kommune, frivillighet, utdanningsinstitusjoner og næringsliv. Én av partnerne til Aktive Fredrikstad er Høgskolen i Østfold, som bidrar med følgeforskning i flere av Aktive Fredrikstad sine prosjekter.

Forskere fra Høgskolen bidrar med viktig kunnskap om faktorer som fremmer og hemmer fysisk aktivitet i ulike sammenhenger og aldersgrupper. I prosjektet Aktiv oppvekst, som handler om aktiv læring, har Høgskolen i Østfold forsket på implementeringen av mer aktivitet og bevegelse for elever i skolen.

Sist oppdatert: 07. mars 2024