Min side Meld fra
Kontakt oss

Forlenger avtalen om overdragelse av tomteareal på Værste

Fredrikstad kommune, Viken fylkeskommune og Værste AS er enige om å forlenge avtalen om overdragelse av tomteareal på Værste i Fredrikstad med ett år.

Viken fylkeskommune/Østfold FK og Fredrikstad kommune inngikk i 2018 tomtekjøpsavtale med Værste AS, for å bygge ny videregående skole, interkommunal hall og ishall/multifunksjonsarena på Værste i Fredrikstad. Den opprinnelige avtalen om overtagelse av tomtene utløper 31.12 2022.

- Ny videregående skole og Arena Fredrikstad er svært viktige prosjekter for Fredrikstad kommune. Vi er derfor glade for å ha fått på plass en avtale om forlengelse av fristen for overtagelse av tomtene, sier ordfører i Fredrikstad kommune Siri Martinsen.

Værste AS er 100 % eier av Værste Utvikling AS og Askot AS (Selgerne).

Som følge av at blant annet arbeidet med å ferdigstille forslag til reguleringsplan på vegne av fylkeskommunen og Fredrikstad kommune har tatt lengre tid enn forventet ved avtaleinngåelse, har heller ikke tomtene blitt fradelt. Reguleringsplanen er nå ute på høring, og alle tre parter ønsker å bekrefte tomtekjøpsavtalen, gjennom en oppdatering av den avtalefestede framdriftsplanen.

- Jeg er glad for at vi har fått mulighet til å forlenge avtalen med Værste AS når det ikke lot seg gjøre å komme i mål innen opprinnelig frist. Vi jobber alle mot et felles mål, og Viken fylkeskommunes intensjon er å gjennomføre dette tomtekjøpet, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen i Viken fylkeskommune.

Administrerende direktør Trond Delbekk i Værste AS håper avtalen som nå inngås bidrar til at prosjektene realiseres.

- Den oppdaterte avtalen innebærer at fristen for Fredrikstad kommune og Viken fylkeskommune til å ha startet arbeider på eiendommen utsettes til 31.12.2025. Fra dette tidspunktet har selger en opsjon til å kjøpe tilbake tomtene, samtidig som kjøperne ikke har noen plikt til å starte byggearbeider. Selgerne vil vektlegge om det på forfallstidspunktet for opsjonen foreligger en vedtatt og finansiert investerings- og framdriftsplan hos kjøperne for bygging av en ny videregående skole (Frederik II VGS) og Arena Fredrikstad på tomten,  sier Delbekk.

Sist oppdatert: 23. desember 2022