Min side Meld fra
Kontakt oss

Foreslår omfattende endringer og innsparinger

Rapporten «En bærekraftig økonomi mot 2025» er lagt fram.

Fredrikstad kommune har de senere årene hatt fokus på å finne og gjennomføre tiltak som kan gi nødvendig økonomisk handlingsrom framover. Omstillings- og kostnadsreduksjonsprogrammet #bærekraft25 har samlet kommunens arbeid med å etablere en mer bærekraftig økonomi – i første omgang fram mot 2025.

Nå er rapporten med kommunedirektørens forslag til økonomiske måltall og innsparingstiltak lagt fram.

– Fredrikstad kommune står overfor et økende gap mellom inntekter og utgifter. Utgiftene må derfor ned. Gjennom programmet for økonomisk #bærekraft25 skal vi redusere kostnadene og sikre en mer bærekraftig økonomisk utvikling framover, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold,

Målet med program #bærekraft25 er å etablere økonomisk handlingsrom til nødvendig styrking og utvikling av kommunens tjenester, vedlikehold og nye investeringer, slik at vi kan møte framtiden på en god og balansert måte. For å oppnå dette handlingsrommet, er det, med utgangspunkt i dagens forutsetninger, anbefalt at kommunen bør ha et årlig overskudd på 1,75 prosent . For å få til dette, i tillegg til å sikre balanse i driftsøkonomien, må kommunen i perioden fram mot 2025 innfase kostnadskutt for et samlet beløp på i størrelsesorden 500 millioner kroner per år.

– Alle enheter i Fredrikstad kommune har i 2021 og 2022 jobbet for å finne tiltak som kan fornye og forbedre kommunen, og samtidig redusere merforbruket i driften. Ansatte har deltatt i arbeidsverksteder, og tillitsvalgte og verneombud har vært involvert i prosessen. Deretter har administrasjonen videreutviklet om lag 80 ulike tiltak, som er samlet i rapporten «En bærekraftig økonomi mot 2025». Rapporten er nå er sendt til politisk behandling.

– Tiltakene omhandler noe nytt, noe vi skal gjøre annerledes, noe vi kan gjøre mindre av, og noe vi kan velge å slutte med. Et mål med programmet er å etablere en enda sterkere kultur for kontinuerlig forbedring. Samtidig som vi omstiller oss, skal vi hver dag fortsette å gi viktige velferds- og servicetjenester til kommunens innbyggere. Jeg vil oppfordre folk til å lese rapporten. Den gir både politikere, innbyggere, ansatte og andre interesserte god innsikt i kommunens økonomi, og i alle de innsparingstiltakene som nå er lagt fram for politikerne, sier kommunedirektøren.

Rapporten behandles politisk i formannskapet 9. juni og bystyret 16. juni, samt i en rekke av kommunens politiske utvalg og råd.

Sist oppdatert: 03. juni 2022