Min side Meld fra
Kontakt oss

Foreslår lettelser for kultur og idrett

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Kriseledelsen i Fredrikstad kommune anbefaler lettelser i den lokale koronaforskriften, med virkning allerede fra torsdag ettermiddag.

Formannskapet skal ta stilling til forslagene i morgen, torsdag 20. mai.  

Den største endringen innebærer at forbudet mot kultur- og idrettsarrangementer oppheves. Alle typer arrangementer må imidlertid fremdeles forholde seg til strengere antallsbegrensninger enn det som gjelder nasjonalt.  

Forslaget til forskriftsendring innebærer blant annet at:

- Barn og unge under 20 år kan konkurrere mot hverandre innenfor samme kommune
- Konserter, teater og andre arrangementer kan gjennomføres
- Fredrikstad kino kan åpne
- Svømme- og spaanlegg kan åpne
- FFKs a-lag kan ta imot 100 tilskuere på seriekamper
- Åpningen av Hauges Minde 3. juni kan ha 100 gjester utendørs  

Følgende forutsetninger er satt for å gjennomføre arrangementene:

Innendørs arrangement: 10 personer på innendørs arrangement, som regulert i covid-19-forskriften § 13 første ledd a), b), c), d), eller f), eller 30 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. Begravelsesseremonier kan ha inntil 100 personer tilstede, dersom avstandsreglene kan overholdes.
Utendørs, offentlig arrangement: 30 personer på utendørs arrangement, som regulert i covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstavene a), b), c) og d).
Utendørs, privat arrangement: 20 personer på utendørs arrangement, som regulert i covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstav f).    

100 personer kan fra tribuneplass se FFKs seriekamper, og det gjøres et eget unntak fra antallsbegrensningen for åpningen av Hauges Minde.

Ordfører Jon-Ivar Nygård anbefaler at formannskapet vedtar kommunedirektørens forslag til ny forskrift i møtet torsdag kl. 09.00. Dersom forskriften blir vedtatt, trer den i kraft fra og med torsdag 20. mai kl. 15.00.

- Kriseledelsen og jeg er glade for at vi igjen kan åpne opp ytterligere. Spesielt barn og unge vil nyte godt av denne åpningen. I tillegg kan kulturlivet, så smått, igjen begynne å blomstre, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.  

Den oppdaterte lokale forskriften foreslås i første omgang å gjelde til og med 3. juni.  

Fredrikstad er i tillegg fortsatt underlagt den nasjonale covid-19-forskriften og de nasjonale koronarådene.

Sist oppdatert: 19. mai 2021