Min side Meld fra
Kontakt oss

Foreslår å stramme inn koronareglene i Fredrikstad

Etter snart to uker med den nye koronaforskriften er smittetrykket fortsatt høyt i Fredrikstad. Kommunen ser nå behov for å stramme ytterligere inn.

Fredrikstad og Sarpsborg innførte fra 4. desember felles forskrift med tiltak for å dempe koronasmittetrykket i kommunene. Så langt har ikke tiltakene hatt tilstrekkelig effekt, og smitten har holdt seg stabilt høy gjennom desember.

– Vi hadde håpet å se at smittetrykket ble lavere som følge av tiltakene vi iverksatte fra 4. desember, slik at vi kunne myket opp koronareglene inn mot julen. Med fortsatt høyt smittetrykk, og flere uoversiktlige smitteveier, har vi nå dessverre ikke anledning til det, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

– Vi registrerer at flere smittetilfeller fortsatt har hatt altfor mange nærkontakter. Samtidig ser vi flere eksempler på personer som beveger seg i samfunnet med symptomer uten å teste seg. Når vi i tillegg har en høy andel smittetilfeller med ukjent smittevei i Fredrikstad, må vi nå anbefale at koronareglene strammes ytterligere inn, forklarer kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen.

– Basert på smittevernfaglige råd fra kommuneoverlegen, og dialog med Folkehelseinstituttet, foreslår vi derfor at tiltakene som ble vedtatt i forskrift den 3. desember videreføres til 7. januar 2021, sammen med noen nye tiltak og innstramminger. Det framlegges også i denne omgang likelydende forslag til forskrifter for Fredrikstad og Sarpsborg, opplyser kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Forskriften av 3. desember foreslås videreført til 7. januar 2021, med følgende tillegg:

Munnbind
Når det ikke er mulig å holde minst én (1) meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, ut over kortvarige passeringer, skal munnbind brukes på offentlig sted, herunder butikker, kjøpesentre, serveringssteder, tros- og livssynshus og lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Private arrangementer og sosiale sammenkomster
Antall gjester i private sosiale sammenkomster i hus, hage eller hytte, og i private arrangementer på offentlige steder og i leide lokaler, skal være maksimalt fem (5), i tillegg til egen husstand.

Unntak kan gjøres for inntil to datoer i forskriftsperioden, der det kan samles inntil ti (10) gjester, i tillegg til egen husstand.

Hver enkelt innbygger bør begrense antall sammenkomster man deltar i til to (2) per uke, enten man er gjest eller vertskap.

Fritidsaktiviteter, breddeidrett og treningstilbud
Gruppetrening med tre eller flere deltakere innendørs tillates ikke.

Treningssentre og lokaler for tilsvarende aktiviteter kan holdes åpne for individuell trening. Det må sørges for at det ikke er flere til stede i lokalet enn at det kan holdes to meters avstand. Tillatt antall gjester i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal være bemanning til stede som sørger for at kravet etterkommes.

Forslaget til forskrift kan du lese her

Forslaget til forskrift skal behandles av formannskapet i Fredrikstad kommune 17.12.2020

 

Sist oppdatert: 16. desember 2020