Foreløpig smittestatus mandag 7. september

På grunn av tekniske problemer på laboratoriet ved Sykehuset Østfold Kalnes, er dagens smittetall noe forsinket.


Klokken 20.00 er det foreløpig meldt om fem nye smittetilfeller i Fredrikstad. Vi har dermed registrert totalt 143 smittetilfeller siden fredag 29. august.

Vi publiserer endelige smittetall for mandag 7. september på denne siden så snart de foreligger.

Sist oppdatert: 07. september 2020