Min side Meld fra
Kontakt oss

Foreldreundersøkelse i barnehagen

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
I løpet av november får foreldre i alle kommunale barnehager og i mange av de private barnehagene i Fredrikstad mulighet til å svare på foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet.

Foreldreundersøkelsen i barnehagen gir deg som forelder mulighet til å si din mening om hvordan du opplever barnehagetilbudet og barnas trivsel i barnehagen. Resultatene fra undersøkelsen lagres og brukes av barnehagen, barnehagens eier og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle kvaliteten i barnehagen.  

Den årlige nasjonale Foreldreundersøkelsen i barnehage ble startet av regjeringen i 2016, som en del av arbeidet med å styrke kvaliteten på barnehagene. Undersøkelsen har omtrent 30 spørsmål som tar for seg tema om barnets trivsel og utvikling, samarbeidet med barnehagen, informasjon og tilfredshet med lokaler og utearealer. Barnehager og barnehageeiere kan bruke informasjonen fra undersøkelsen til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet.  

Det er frivillig å svare, men jeg vil oppfordre alle foreldre i de barnehager som bruker foreldreundersøkelsen til å delta. Det er viktig å benytte seg av denne muligheten til å si sin mening og være en del av kommunens kunnskapsgrunnlag ved tilsyn.  

Sist oppdatert: 10. november 2022