Foreldretips i Korona-tid

Det er krevende tider for mange barn og unge - og også for foreldre og foresatte. Her finner du informasjon fra Fredrikstad kommune på 14 forskjellige språk - med råd til foreldre i korona-tid.
  • Prøv å ha faste rutiner gjennom dagen; som når man står opp, hjemmeskole, skjermtid, måltider, leggetider. De bør ikke være like de som er i en vanlig hverdag – men finn en rutine som passer for deres familie, i den nye hverdagen.
  • Prøv å ha forskjellige rutiner for hverdager og helg/ferie.
  • Prøv å få frisk luft og en form for aktivitet hver dag. Husk smittevernregler som sier at man ikke skal være mer enn 3 sammen utenom familien.
  • Ikke ha for høye forventninger, ikke til barna, men heller ikke til deg selv som forelder.
  • Gjør positive ting sammen. Spill et spill, les en bok/hør på en lydbok, se en film, gå en tur, lag mat eller annet.
  • Hvis dere opplever hjemmearbeidet (for skolebarn) som krevende ta kontakt med lærer/skolen for å få hjelp til å løse vanskeligheter eller for å prioritere vekk noe.
  • Ta kontakt med barnehage, skole eller Fredrikstadhjelpa 0-16 dersom du trenger råd, tips eller bare en prat – eller dersom du opplever at dagene er krevende og du ikke helt vet hva du skal gjøre. Du er ikke alene om å synes disse dagene kan være ekstra slitsomme.
Albansk

Arabisk

Engelsk

Farsi

Litauisk

Norsk

Polsk

Rumensk

Somali

Sorani

Thai

Tigrinja

Tyrkisk

Ungarsk

Sist oppdatert: 06. april 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.