Min side Meld fra
Kontakt oss

Fordeler friske millioner til næringsliv

Fredrikstad kommune skal fordele 9,5 millioner koronakroner til lokalt næringsliv innen butikkhandel, servering, skjenking, overnatting og turisme.

handlekurv.jpg

Midlene er tildelt kommunen fra regjeringen. Da overføringen kommer midt i ferien, vedtok formannskapet i sitt møte 24.06.2021 i PS 136/21 at ordfører gis fullmakt til å beslutte fordeling av midler. Søknadsfristen er 31. juli 2021.  

Kan min virksomhet få tilskudd?

Bransjer som omfattes av denne kompensasjonsordningen er:

47.190 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
47.410 Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner
47.420 Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr
47.430 Butikkhandel med audio- og videoutstyr 
47.510 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer
47.521 Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer
47.540 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater
47.593 Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy
47.610 Butikkhandel med bøker
47.710 Butikkhandel med klær
47.721 Butikkhandel med skotøy
47.722 Butikkhandel med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær 
47.750 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler
47.761 Butikkhandel med blomster og planter 
47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôrvarer til kjæledyr
47.771 Butikkhandel med ur og klokker
47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer
47.782 Butikkhandel med optiske artikler
47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted
55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant
56.101 Drift av restauranter og kafeer
56.210 Cateringvirksomhet
56.290 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
56.301 Drift av puber
56.309 Drift av barer ellers
79.901 Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
79.902 Guider og reiseledere
79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
79.909 Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted  

Dersom din virksomhet omfattes av ordningen får du tilsendt et brev fra kommunen i meldingsboks i Altinn. I brevet finner du en detaljert veileder samt reglene for ordningen. Man skal ikke søke på kompensasjonsordningen, men fylle ut det tilsendte skjemaet og registrere informasjon på regionalforvaltning.no innen 31. juli.    

 

Så mye tilskudd kan virksomheten få

Øvre grense for kompensasjon er satt til 200 000 kroner. Det er ingen nedre grense. Beløpet selskapet kan få er basert på antall årsverk virksomheten har i et normalår, og beregnes først når alle aktuelle virksomheter har sendt inn skjemaet.  

 

Dette kan du forberede mens du venter på brev fra kommunen

Virksomheten må kunne dokumentere forsvarlig egenkapital. Det kreves bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor om at egenkapitalen er forsvarlig. Har du ikke regnskapsfører eller revisor, må du ta kontakt med en. Her finner du en liste over regnskapsførere og revisorer:   Finn en autorisert regnskapsfører (oversikt over autoriserte regnskapsførere som er medlemmer av Regnskap Norge) Finn en revisor (oversikt over statsautoriserte revisorer som er medlemmer av Revisorforeningen)  

 

Dette skjer etter at du har sendt informasjon

Etter at fristen er gått ut for å registrere skjemaet, beregner kommunen hvor mye penger hver enkelt virksomhet kan få og sender pengene direkte til virksomhetens bankkonto.   

Sist oppdatert: 09. juli 2021