Forbedret testkapasitet og kortere ventetid for koronatest

Økt bemanning og nye arbeidsmetoder har gitt god testkapasitet og kortere ventetiden på telefonen på Koronasenteret.


Gjennom å kalle inn sju personer fra kommunens interne beredskapsliste (listen består av kommunalt ansatte med helsefaglig bakgrunn) har Koronasenteret i Fredrikstad kommune nå ressurser til å teste minst 1,5% av befolkningen.

Med tanke på at det for tiden er relativt lite smitte i Fredrikstad, er testkapasiteten dermed god. Forrige uke ble ca. 1250 personer testet, mens testkapasiteten totalt, er på nærmere 2000 personer pr uke.

Kortere ventetid på telefonen

Den økte bemanningen har også gjort sitt til at ventetiden på telefonen har blitt kortere.

For å bedre telefontjenesten ytterligere er det nå lagt inn køsystem på telefon der det opplyses hvilket nummer innringer er i køen.

Det er i tillegg lagt inn melding om at det er stor pågang og at de må regne med ventetid.

Erfaringer fra de siste dagene viser at ventetiden er lengst før lunsj. Innbyggere som ønsker å bestille koronatest oppfordres dermed til å ringe også etter 12.00.

Utvikling på Koronasenteret siste to uker

Tester siste to uker:

  • Uke 32: 587
  • Uke 33: 842

- Økning på 255 (43%) tester på 1 uke.

Denne økningen er tatt unna ved at vi har utvidet med 1 testluke på dagtid samt at vi tester i 1 luke utover ettermiddagen (16-18 i uke 33, kjører 16-19 i uke 34).

Telefonsamtaler:

  • Uke 32: 761 samtaler
  • Uke 33: 960 samtaler

- Økning på 199 samtaler (økning på 25%).

Samtaletid:

  • Uke 32: 92 timer
  • Uke 33: 123 timer

- Økning på 31 timer (33% økning).

Gjennomsnittlig samtaletid pr telefon i uke 32 var 7 min 15 sek, mens det i uke 33 var litt høyere: 7 min 45 sek.

Opplæring

Vi har hatt 6 personer på opplæring denne uken. Det medfører dessverre at de som er erfarne bruker lengre tid på hver samtale. Mot slutten av uken har imidlertid de nye vært mer selvgående, og vi har klart å holde bedre unna.

I uke 34 forventer vi lavere samtaletid pr samtale ettersom vi ikke skal ha så mange på opplæring.

Sist oppdatert: 21. august 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.