Folkemøter og høring av arealdelen

Innhold

Nå kan du si hva du mener om kommunens forslag til hvordan vi skal bruke arealene i kommunen.

Illustrasjon av planen

Administrasjonen i Fredrikstad kommune har laget et forslag på hvordan vi skal bruke arealene våre. Planen - kommuneplanens arealdel - viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk gjennom plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Planen angir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Planforslaget ligger nå ute til høring og offentlig ettersyn. Du kan nå lese gjennom planen og gi tilbakemelding hvis du ser faktafeil eller har nye opplysninger som gjør at du mener forslag i planen ikke er hensiktsmessige. Frist for å komme med bemerkninger til planen er 1. april.

Les planen og si hva du mener

Etter denne fristen skal administrasjonen gå igjennom bemerkningene og lage et nytt planforslag som politikerne skal behandle. Det er politikerne som endelig vedtar planen.

Folkemøter


Fredrikstad kommune skal ha to folkemøter om arealdelen der alle som ønsker er velkomne. Her kan du stille kommunen spørsmål om planen.

Torsdag 28 februar, klokken 1900
Transformasjon i sentrum
Sted: Litteraturhuset i Fredrikstad

Tirsdag 5. mars, klokken 1900
Tema: Bo i Fredrikstad
Sted: Litteraturhuset i Fredrikstad


Åpne kontordager

De som har jobbet med forslag til arealdel i kommunen vil sitte i Byhallen (inngangen til Fredrikstad Kino) slik at du kan komme innom og stille dem spørsmål. 

Onsdag 6. mars klokken 12.00-20.00

Torsdag 7. mars klokken 12.00-20.00 

Book gjerne tid så slipper du å vente: https://kulturmiljobyutvikling.simplybook.it/v2/#book/service/2/ 

 

Sist oppdatert: 14. februar 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?