Folkehelseinstituttets råd om bruk av munnbind

I dagens smittesituasjon anser Folkehelseinstituttet at effekten av generell bruk av ansiktsmasker i befolkningen vil være svært liten.

I dagens smittesituasjon anser Folkehelseinstituttet at effekten av generell bruk av ansiktsmasker i befolkningen vil være svært liten, og at det ikke er grunnlag for å anbefale generell bruk av munnbind eller ansiktsmaske. Antall nye covid-19-syke i befolkningen er stabilt lav, og andelen av pre- og asymptomatiske bærere i samfunnet er trolig tilsvarende lav. Anbefalingene kan imidlertid endre seg dersom man ser en økning av smitte i hele eller deler av befolkningen.
Dersom FHI finner at det er geografiske områder, definerte situasjoner eller grupperinger i samfunnet med økt risiko for spredning, kan det bli aktuelt å anbefale bruk av munnbind eller ansiktsmasker.

Se oppdatert info på fhi.no. FHI skal innen 14. august gjøre en ny vurdering av bruk av munnbind i befolkningen.

Sist oppdatert: 31. juli 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.