Følg formannskapet 19. mars på WebTV

Innhold

Møtet gjennomføres som fjernmøte via Skype.

 

Det blir et annerledes møte i formannskapet torsdag 19. mars. Møtet gjennomføres som fjernmøte via Skype, der alle representantene sitter fjernt og kun ordfører, kommunedirektør og formannskapssekretær befinner seg i formannskapssalen.

Fra formannskapssalen vil det blir streamet ut ordinært Web-TV og her vil også alle representantenes video og tale vises i et eget kamera (velg kamera "prosjektor"). Sendingen starter kl. 09.00.

Formannskapssalen vil ikke være åpent for media eller tilhørere under møtet.

Se møtet her

Sist oppdatert: 19. mars 2020