Flytter fritidsklubber utendørs og til nett

Fredrikstad kommune flytter deler av aktiviteten på flere av fritidsklubbene – Fritid i Fredrikstad – ut i friluft og over til digitale løsninger i to uker framover. Dette for å kunne ivareta smittevernet.

selifie.jpg

Fritidsklubber er ikke fritatt fra 1-meters-regelen i smittevernet mot koronaviruset, slik andre fritidsaktiviteter for barn og unge er. Det er den siste tiden jobbet hardt for å ivareta 1-meters-regelen på klubbene, uten at kommunen opplever å ha klart dette godt nok. Sett i lys av høyere koronasmittetall i Fredrikstad de siste par ukene, tas det derfor nå grep.  

— På både Ambjørnrød og Lisleby blir det uteaktiviteter, mens vi på LittFri blir å finne på den digitale kommunikasjonsplattformen Discord, forteller leder for Fritid i Fredrikstad, Charlotte Kjær Sandberg.  

— På Fritid i Fredrikstad Østsiden legger vi opp til mindre gruppetilbud, som matlaging og kino innendørs, mens Skatehallen vil ha åpent inne, med påmelding og maksimum 20 gjester. I tillegg vil våre klubbarbeidere drive oppsøkende arbeid og møte ungdom der de er. Endringene gjelder i 14 dager fra og med mandag 16. november, fortsetter Sandberg.  

Kommuneoverlege i Fredrikstad Sofie Lund Danielsen sier hun er glad for at de har funnet en løsning som ivaretar smittevernet, samtidig som ungdommen fortsatt får aktivitetstilbud.  

— Om 14 dager vet vi mer om smitteutviklingen, og vil da vurdere om vi kan legge til rette for skolevise og trinnvise dager inne på klubbene. På fritidsklubbene er det ungdom fra flere ulike klasser og skoler inne samtidig. Vi ser at det er utfordrende å ivareta avstandsregelen på noen av avdelingene, der det er stort besøk. Å finne alternative former for aktivitet er en god løsning, og spesielt viktig nå som smittesituasjonen er som den er, forteller kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen.  

Ordfører Jon-Ivar Nygård og leder av kommunens kriseledelse, Nina Tangnæs Grønvold, setter pris på at det nå legges til rette for ungdomsaktivitet som ivaretar smittevernet.  

— Fritid i Fredrikstad er en viktig møteplass for mange unge. Her kan de treffe andre på samme alder, med trygge rammer og voksenpersoner. Når smittesituasjonen nå er som den er, og vi vet at avstandskravet er vanskelig å overholde for mange inne på fritidsklubbene, er det fint at vi kan snu oss rundt og finne gode alternativer, som fortsatt ivaretar ungdommen, sier ordfører Jon-Ivar Nygård, som samtidig håper at aktiviteten snart kan komme tilbake til det normale igjen.  

Sjekk Fritid i Fredrikstads ulike avdelinger i sosiale medier for mer informasjon om tilbudet de neste ukene.

Sist oppdatert: 14. november 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.