Min side Meld fra
Kontakt oss

Flomvarsel endret til oransje nivå i Fredrikstad

Flomvarsel er endret til oransje farenivå i Fredrikstad pga stor vannføring i Glomma.

Vannføringen er onsdag formiddag på høyt oransje nivå i mange bekker, elver og innsjøer. Det er ventet relativt lite regn i varslingsområdet onsdag.

Vannføringen er fortsatt økende i Glomma nord for samløp med Vorma. Her ventes maksimum i løpet av onsdag/ torsdag på et oransje varslingsnivå. Lenger sør vil vannstand og vannføring fortsatt stige frem mot helgen, men også her på oransje nivåer.

Vannstander og vannføringer på oransje nivå vil kunne føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder (varsom.no).

Fredrikstad kommune følger og vurderer utviklingen fortløpende, og har hatt utvidet beredskap de siste dagene.

Råd

  • Hold deg oppdatert om situasjonen (se www.varsom.no).
  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker).
  • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
  • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.
Sist oppdatert: 09. august 2023