Fjernundervisning ved Borge barneskole

Fravær og mangel på vikarer gjør at Borge barneskole må utvide bruken av fjernundervisning kommende uke.

Skolen sendte fredag ut informasjon til foresatte via meldingssystemet Vigilo om hvordan skolehverdagen vil se ut for elevene kommende uke.

- Vi har dessverre en utfordrende bemanningssituasjon om dagen, med høyt sykefravær. Samtidig er det utfordrende å finne vikarer, forteller rektor Solveig Ringsell Martinsen.

Rektoren understreker at skolen ikke har bekreftede tilfeller av Covid 19-smitte, verken blant lærere eller elever.

Slik blir skolehverdagen for elevene fra og med mandag 16. november:
- 1.-3. trinn får undervisning på skolen.
- 4. trinn får undervisning på skolen på mandag, og fjernundervisning fra tirsdag til og med fredag.
- 5.-7. trinn får fjernundervisning hele uka.

Alle klasser som får fjernundervisning følges opp av kontaktlærerne på trinnene. Elever har mulighet til å komme til skolen for å hente utstyr de trenger.

Sist oppdatert: 13. november 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.