Min side Meld fra
Kontakt oss

Fjerner alger fra Hunnebunn

Marinesanering AS suger denne uka opp alger fra Hunnebunn på oppdrag fra Fredrikstad kommune. Kommunen vil også se om algene kan komposteres og brukes til jord.

alger.jpg

– Vi håper dette vil gjøre hyggeligere å bade, og at folk slipper å vade gjennom et belte av alger i sommer, sier miljørådgiver i Fredrikstad kommune Ingvill Marie Moen-Jeppesen.  

Hun sier det er uvisst hvor lang tid det tar før det vil blusse opp med nye alger igjen.  

– Når vi fjerner alger vil det være færre av dem som råtner i og ved Hunnebunn, og vi håper det vil ha positiv effekt på lukt og vannkvalitet over litt tid. Men blir det behov, er vi forberedt på å fjerne alger enda en gang i løpet av sommeren, forteller hun.  

COWI anbefalte i fjor et hypolimnisk beluftingsanlegg til å tilsette oksygen og fjerne fosfor ved Hunnebunn.  Anlegget har en foreløpig anslått prislapp på flere millioner kroner. Kommunen har fått avslag på tilskudd til dette og må derfor sette prosjektet på vent.   

– Vi håper derfor at fjerningen av algene kan løse de akutte utfordringene, som vi har hatt tidligere år, i sommer, sier Moen-Jeppesen.  

Hun sier at kommunen også tar prøver av algene for å se hvilken effekt fjerning av alger kan ha på vannkvaliteten på sikt.  

– Vi tar prøver for å se hvor mye næringsstoffer som fjernes. Med det ønsker vi å se hvordan fjerning av alger påvirker vannkvaliteten. Hunnebunn er en vannforekomst som har for mye næring, den er overgjødslet og har lite vannutskifting. For å bedre vannkvaliteten på sikt kan det være nyttig å finne en metode for å fjerne næringsstoffer som fosfor og nitrogen fra Hunnebunn. Vi vet ikke om dette er måten å gjøre det på, men håper vi gjennom disse prøvene kan se litt muligheter, forklarer hun. 

Det jobbes allerede med flere tiltak for å begrense tilrenning av næringsstoffer.   Fredrikstad kommune vil samtidig forsøke å gjenbruke algene ved å kompostere på samme måte som en gjør med hageavfall, slik at de blir til jord.  

Virksomhet miljø og landbruk starter om kort tid opp badevannsovervåkning, der Vispen er ett av stedene det vil bli tatt prøver ved hver 14. dag.      

Sist oppdatert: 02. juni 2021