Hva kan vi hjelpe deg med?

Fikk pris for brukersikkerhet

Etat tjenester for funksjonshemmede fikk pris på 3000 kr for tilpasning av nasjonalt pasientprogram.


Etat tjenester for funksjonshemmede fikk utdelt prisen på bakgrunn av arbeidet med sterkere lederforankring av brukersikkerhet. Etaten fikk positiv omtale for å ha tilpasset pasientsikkerhetsprogrammet til sin lokale kontekst, nemlig i forhold til bofellesskap, dag/aktivitetstilbud og avlastning for barn og unge.

Pasientprogrammet er et nasjonalt oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som skal redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten. Programmet har tre overordnede målsettinger:

  • Redusere pasientskader
  • Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
  • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

Etaten fikk prisen på oppsummeringssamling for ledernettverket i Østfold på Tune rådhus 16. juni. Her deltok de for å forklarte hvordan de gikk frem i sitt arbeid med å øke brukersikkerheten i sin etat. Som en del av dette arbeidet innlemmet de også de nye forskriftene om krav til ledelse og kvalitetsforbedring, som trådte i kraft 1. januar 2017.

Deres metode besto av ansattbesøk hvor en gruppe på 5-6 ansatte ved en avdeling ble valgt ut. De ble så intervjuet i en gruppe ledet av to virksomhetsledere fra en annen virksomhet. Ledere for avdelingen som ble intervjuet fikk kun delta som observatører. I gruppen ble de intervjuet om aktuelle risikoområder og hva en kan gjøre på jevnlig basis for å styrke brukersikkerhet. De observerende lederne fikk dermed ansvaret for å følge dette arbeidet opp i etterkant.

Sist oppdatert: 18. august 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?