Bruk av munnbind ved kollektivreiser

FHI anbefaler ikke munnbind i den kommende 14-dagersperioden, for kollektivreiser i Fredrikstad.


Kun for kollektivreiser i/inn til/ut fra Oslo og Indre Østfold er det anbefalt å benytte munnbind - når det ikke er mulig å overholde 1 meter avstand.

- Fortsatt er avstand den viktigste faktoren for å forebygge smitte. Munnbind erstatter ikke andre smitteverntiltak, understreker Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Den siste oppsummeringen av kunnskap som Folkehelseinstituttet har gjort viser at avstand på 1 meter eller mer reduserer risikoen for smitte med anslagsvis 80 prosent. Munnbind brukt i befolkningen har kun en smittereduksjon på anslagsvis 40 prosent.

 

Skoler og barnehager

FHI har videre spesielt påpekt at det ikke anbefales bruk av munnbind på skoler. Dette gjelder både elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Det samme gjelder for barn og ansatte i barnehager.

Sist oppdatert: 14. august 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.