Festival av og for Lisleby

Ildsjeler og en rekke foreninger og organisasjoner på Lisleby forbereder, sammen med Fredrikstad kommune, kulturfestivalen Med hjerte for Lisleby.

Aktørene har den siste tiden møttes jevnlig for å forberede festivalen, som er planlagt lørdag 23. april. Med festivalen ønsker de å etablere et samarbeid på tvers av organisasjoner, skole, foreninger og enkeltpersoner, toppet med en skikkelig feiring sammen.

Aktører som er involvert er: Lisleby lokalsamfunnsutvalg, Frivillighetssentralen, Gamle Glemmen kirke, Alhuda Moskeen, Hjørgunn Gård, Nøkleby skolekorps, Lisleby skolekorps, Nedre Glomma turn, Red Point Klatresenter, Somalisk velforening, Somalisk velforenings kvinneforening, Språk-kafeen, Kurdisk kvinneforening, Afghansk forening, Lisleby musikkorps, Syrisk forening, Fritid i Fredrikstad Lisleby, Nøkleby skole, Leie barnehage, Roselia barnehage og Fredrikstad kommune.

Program kommer nærmere festivalen. Se Facebook-arrangement for oppdateringer 

Sist oppdatert: 17. november 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.