Fem nye smittetilfeller i Fredrikstad søndag 6. september

Etter flere dager med høye smittetall er det søndag 6. september kun registrert fem nye koronatilfeller i Fredrikstad. Alle har kjent smittevei og kan spores tilbake til feiringen i Sarpsborg.

-Det er positivt at antall smittede har gått noe ned. Det er imidlertid altfor tidlig å si om dette er en trend, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

-Situasjonen er fortsatt alvorlig. Vi må nok regne med flere smittetilfeller i dagene som kommer. Samtidig håper vi at vi gjennom god smittesporing, og bruk av karantene og isolasjon, har bidratt til å begrense smittespredningen, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Derfor stenger vi ikke ned Fredrikstadsamfunnet nå.

Selv om smittetallene har vært høye de siste dagene, er det kontroll på smitteveien for alle de smittede. Slik det ser ut i dag, er det derfor ikke spesielt høy risiko for smitte i samfunnet.

Fredrikstad kommune har daglige møter med Folkehelseinstituttet (FHI) og vurderer i fellesskap situasjonen og om det er behov for egne tiltak i Fredrikstad. Slik smittesituasjonen er nå, er det ikke behov for nedstengning eller andre tiltak enn det som allerede er innført fra nasjonalt hold.

–Det er gledelig at smittetallene går noe ned fra hva vi har sett de siste dagene. Det er likevel fortsatt grunn til å ta situasjonen på stort alvor. Jeg oppfordrer derfor alle innbyggere til å fortsette å være flinke til å følge smittevernrådene. Hold deg hjemme hvis du er syk, test deg, hold avstand, vask hendene ofte og grundig! Dersom vi alle er flinke til det, slipper vi forhåpentligvis å iverksette strengere tiltak, sier ordfører Nygård.

Sist oppdatert: 06. september 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.