Får støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Både Østsiden bibliotek og Kulturskolen i Fredrikstad fikk i dag hyggelige nyheter fra Sparebankstiftelsen DNB.


Banksjef Ellen Annette Nordli overbrakte biblioteket og kulturskolen budskapet fredag 8. mai.

  • Østsiden bibliotek har fått 200.000 kroner til innredning og aktivitetsutstyr.
  • Kulturskolen i Fredrikstad har fått 190.000 kroner til en egen satsning på bassinstrumenter

 

Viktig møtested for unge på Sellebakk

Østsiden bibliotek mottar støtte fra Sparebankstiftelsen DNB– Østsiden bibliotek oppfyller i høy grad de nasjonale målene for bibliotek om å være en møteplass for barn og unge, men bibliotekets opprinnelige utforming gjør det vanskelig å ha egne soner for de forskjellige brukergruppene på bibliotekene, sier biblioteksjef Tora Klevås.  

 

– Biblioteket på Østsiden har på kort tid, siden åpning i 2015, blitt en «hengested» for barn og unge på Sellebakk. Biblioteket ligger i et område med store sosiale utfordringer. Det drives ingen fritidsklubb for barn opp til 13 i denne bydelen. Biblioteket har i stor grad fått denne funksjonen. Vi vil videreutvikle, utforme og tilpasse biblioteket til dette formålet slik at biblioteket kan fortsette å være en viktig møteplass i lokalsamfunnet for denne aldersgruppen, fortsetter hun.

 

– Fredrikstad biblioteks mål er et å skape et godt, trygt sted og et sted der unge kan finne kunnskap, kultur og felleskap på Østsiden. Vi jobber for å motvirke utenforskap og å skape tilhørighet. Vi er derfor svært takknemlige når Sparebankstiftelsen DNB har tildelt Østsiden bibliotek 200.000 til innredning og aktivitetsutstyr, sier biblioteksjefen.  

 

Rekruttering til storband og orkester

Kulturskolen og sparebankstiftelsen DNBRektor på kulturskolen John Einar Halvorsrød jubler også over tildelingen til innkjøp og satsning på bassinstrumenter.

– Skal vi ha gode band, storband, korps og orkester i fremtiden, må vi gjøre en jobb med å bevisstgjøre og synliggjøre mulighetene som ligger i disse instrumentene, sier Halvorsrød.  

– Vi har positiv erfaring med denne type satsning innenfor vårt strykermiljø og håper på tilsvarende effekt innenfor eget og byens blåsermiljø, forteller han.

Se video på kulturskolens Facebook-side fra overrekkelsen der også Jonathan C. Ørmen (13) spilte tuba.

 Tuba-spiller Jonathan

Sist oppdatert: 08. mai 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.