Min side Meld fra
Kontakt oss

Faktura med ny eiendomsskatt er sendt ut

Faktura på termin 3 for eiendomsskatt og kommunale avgifter er nå sendt ut til alle som har eiendom i Fredrikstad kommune.

På denne fakturaen er endringene i promillen på eiendomsskatten som er vedtatt av bystyret i juni kommet med.
Bystyret har beholdt reduksjonsfaktoren på 30 prosent og et bunnfradrag på 1 million for hver boenhet, men redusert promillen til 3,1 for boliger og fritidseiendommer. Næringseiendommer har fått redusert promillen til 6,2.

På grunn av disse endringene har alle fått flere linjer på fakturaen sin, en med tilbakebetaling av innbetalt eiendomsskatt for 2022, og en med den eiendomsskatten du skal betale for de tre første terminene i 2022. Vi sender også ut nye vedtaksbrev til alle som har eiendom i Fredrikstad. Alle vil motta brev i løpet av denne uken (uke 26).

Retting av feil

Det har også vært en del administrative rettinger av eiendomsskatten som også har kommet med på denne fakturaen.
De det gjelder vil også få et eget brev med informasjon om hva som er rettet og hvordan de skal forholde seg videre.
Det vil ta litt lengre tid før dette brevet kommer fram, men disse brevene sendes ut fortløpende.

Klagebehandling

Vi jobber fortløpende med klagebehandling, men fordi det har kommet inn en stor mengde saker vil dette ta tid. Vi forventer ikke at klagebehandlingen er ferdig før utgangen av 2023.

Mer informasjon kan du finne på Min side på kommunens nettside. Her ligger det meste av informasjonen om hver enkelt eiendom. Dette er en sikker innlogging der bare den som er registrert som eier kan se informasjonen.

Sist oppdatert: 28. juni 2022