Min side Meld fra
Kontakt oss

Ny mulighet for fagbrev i kommunen

Dennis Pettersen (24) er én av dem som har fått mulighet til å opparbeide seg fagbrev ved jobbing i Fredrikstad kommune.
FAGBREV I SIKTE: Dennis Pettersen (24) er utplassert ved Torsnes skole og ønsker å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.
FAGBREV I SIKTE: Dennis Pettersen (24) er utplassert ved Torsnes skole og ønsker å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg hadde lyst til å jobbe med barn, så dette var midt i blinken, sier Dennis Pettersen (24).

Dennis startet med arbeidstrening på Torsnes skole i februar og skal være på skolen fram til desember. Arbeidstreningen kan vare inntil ett år, og gir avkorting i praksis. Målet er å få fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Med en FOB-kontrakt vil han være ferdig utdannet barn og ungdomsarbeider vår 2025. Mer om FOB-kontrakt litt senere.

Fagbrev eller høyskole er to av de sikreste inngangsbillettene til arbeidslivet. Fredrikstad kommune har derfor iverksatt en ordning som gir unge arbeidssøkere under 30 år muligheten til å fullføre en påbegynt yrkesfaglig utdanning, eller ta hele den yrkesfaglige utdanningen i Fredrikstad kommune. Ordningen stiller ikke krav til gjennomført og bestått videregående skole.

Politisk vedtatt

Formålet med «På vei mot fagbrev» er å løfte ungdommer som har falt utenfor det tradisjonelle utdanningsmønsteret. Samarbeid og gjennomføring av prosjektet er i tråd med bystyrevedtaket fra juni i fjor i Fredrikstad kommune.

Monica Johansen er prosjektansvarlig ved NAV Fredrikstad, og er bindeleddet mellom Nav og Fredrikstad kommune v/lærlingeordningen. Deltakerne i prosjektet ble rekruttert via Nav og tilbys arbeidsutprøving innen ett av Fredrikstad kommune sine fagområder.

– Det var overveldende respons. Vi hadde 70 som ønsket å være med i prosjektet. Etter en utvelgelsesprosess startet 22 deltakere en praksisperiode som er individuelt tilpasse den enkeltes behov og muligheter for lærlingplass. Våren 2023 er det tid for neste søkerunde, sier Johansen.

LÆRLING: Hawdink Khalil (36) har vært tre måneder på Glemmen sykehjem og skal ta fagbrev som helsefagarbeider.
 LÆRLING: Hawdink Khalil (36) har vært tre måneder på Glemmen sykehjem og skal ta fagbrev som helsefagarbeider.

Hawdink Khalil (36) har vært tre måneder på Glemmen sykehjem og skal ta fagbrev som helsefagarbeider. Hawdink har fullført grunnskole. Hun har tidligere hatt praksis i barnehage, men ønsket om å jobbe med eldre var større. I juni startet hun i arbeidstrening ved Glemmen sykehjem. Arbeidstreningen kan vare opp mot ett år, samme som for Dennis. Ved å være en del av prosjektet har Hawdink i tillegg til å være i arbeidstrening fått mulighet for å være vikar ved sykehjemmet.

FOB-kontrakter

Lærlingene får en såkalt FOB-kontrakter, som er en forkortelse for full opplæring i bedrift, og betyr at lærebedriften tar på seg all manglede opplæring etter Vg1 og Vg2 læreplaner, i tillegg til ordinær bedriftsopplæring etter Vg3 læreplan.

Ingar Løkkeberg Jansen er HR-rådgiver for lærlingordningen i Fredrikstad kommune. Dette er den største enkeltstående lærebedriften i Viken.

– Dette er en fin rekrutteringskanal for oss som kommune. Vi utdanner barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeider som vi vil ha stor behov for i framtiden, sier Løkkeberg Jansen.

Satsingen i Fredrikstad får skryt av KS, kommunesektorens organisasjon.

– Dette er eksemplarisk. Fredrikstad har laget et løp som andre kommuner kan kopiere. Dette viser hvordan man kan få denne gruppen av unge inn i kvalifisering og jobb i vår sektor. Alle kommuner har brukt for lærlinger i ulike fag, utdyper Christina Haulrich Klausen, seniorrådgiver innen forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

Se innslag om på «På vei mot fagbrev» her:

Distriktsnyheter Oslo og Viken – NRK TV (i sendingen fra mandag kl. 19.45, klikk på «Vis mer», og gå inn på innslag 8 om Fredrikstad kommune). 

Les mer om «På vei mot fagbrev» på kommunens nettside

Fredrikstad kommune har fra før av ordningen «Menn i helse». Les mer her: Fredrikstad kommune - Rekrutterer menn til helsefeltet

Les plan for lærlingordningen i Fredrikstad kommune 2021–2025

Sist oppdatert: 16. september 2022