Min side Meld fra
Kontakt oss

Et unikt utdanningsløp – fagbrev med lønn

Fredrikstad kommune er klar for å rekruttere nye deltakere til Menn i helse for oppstart i april 2023.
F.v. i svarte t-skjorter med "menn i helse"-logo: Stabssjef Jon Erik Olsen, fylkeskoordinator for Menn i helse, Lise Thoresen,  Det er vi stolte av, sier stabssjef Jon Erik Olsen (tv) og HR-rådgiver/lærlingordningen Ingar Løkkeberg Jansen
FRONTER MENN I HELSE: F.v. stabssjef Jon Erik Olsen, fylkeskoordinator for Menn i helse, Lise Thoresen, og HR-rådgiver for lærlingordningen, Ingar Løkkeberg Jansen.

Menn i helse er et komprimert utdanningsløp til fagbrev i helsearbeiderfaget i et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet.

Deltakerne får tittelen helserekrutt. Dette er arbeidssøkende menn mellom 25–55 år som er registrert hos NAV. Under utdanningen veksler de mellom å motta ytelser fra NAV og lønn fra kommunen.

Utdanningsløpet er på cirka 2,5 år. Til sammenligning består den ordinære utdanningsmodellen av to år med skole og to år lærlingetid.

Attraktive på arbeidsmarkedet

Menn i helse ble etablert i Østfold i 2018, og har i dag en klasse ved Glemmen videregående skole med 25 helserekrutter. Fredrikstad kommune stiller med tolv praksisplasser og ni læreplasser til helserekrutter for kull 2023.

– Helserekruttene jobber nå mot et fagbrev som helsefagarbeider, og vil bli svært attraktive på arbeidsmarkedet. Det er viktig å understreke at helserekruttene i Menn i helse kommer i tillegg til ordinære rettighetslæringer i kommunen, påpeker Ingar Løkkeberg Jansen, HR-rådgiver for lærlingeordningen i Fredrikstad kommune.

Norge har et stort behov for utdannet helsepersonell og jobbmulighetene er svært gode. Så langt har over 800 menn tatt fagbrevet via Menn i helse, der 92 prosent som har tatt fagbrev har fått en relevant jobb innen helsesektoren.

Fredrikstad kommune ble med i «Menn i helse» i 2018. Så langt har 31 menn fått fagbrev som helsefagarbeidere.

Totalt er seks kommuner og Sykehuset Kalnes i Østfold med i det nasjonale rekrutteringsprogrammet hvor arbeidssøkende menn mellom 25–55 år tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp

Regjeringen har bestemt å videreføre Menn i Helse-satsingen over hele landet, med 19,4 millioner kroner på statsbudsjettet for 2023.

– Dette er med på å sikre at Østfold får fortsette med en Menn i Helse-klasse, med oppstart i april 2023, sier fylkeskoordinator Lise Thoresen.

Fysisk informasjonsmøte i Fredrikstad i januar 2022

Ta kontakt med din veileder ved ditt NAV-kontor for påmelding til det fysiske informasjonsmøtet. Der vil du få en grundig orientering om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene. I etterkant av møtet vil det gjennomføres intervjuer. Etter intervjuene vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 12 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på sykehjem eller tilsvarende. Deretter er det sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Les mer om erfaringene om menn som har deltatt her. 

Vil du vite mer?
Sjekk ut hjemmesiden

Har du spørsmål om Menn i helse? Kontakt fylkeskoordinator for Menn i helse i Østfold
Lise Thoresen
Mobil: 470 28 079
E-post: lise@mennihelse.no

Sist oppdatert: 30. november 2022