Min side Meld fra
Kontakt oss

Et skritt i riktig retning, men ikke nok

- Regjeringens forslag til nytt inntektssystem er et skritt i riktig retning, men dette er langt ifra nok for å utjevne forskjellene mellom kommunene, sier ordfører Arne Sekkelsten.

305 av landets 357 kommuner har lavere skatteinntekter enn snittet. Fredrikstad er en av kommunene hvor gapet er størst.

-En skatteinngang på snitt ville gitt Fredrikstad kommune ca. 260 millioner kroner mer i året i kommunekassa. Dette «inntektsunderskuddet» har store konsekvenser for tjenestene vi leverer til innbyggerne våre, sier ordfører i Fredrikstad, Arne Sekkelsten.

Utgangspunktet for det norske velferdssystemet er at innbyggerne skal få likeverdige tjenester uavhengig av hvor de bor og hvor mye de tjener. Dagens inntektssystem for kommunene undergraver dette prinsippet, og bidrar til at velferden blir skjevt fordelt mellom innbyggerne i ulike kommuner

- Foreløpige beregninger viser at endringene i inntektssystemet vil gi oss ca. 56. millioner kroner mer pr. år. Dette er et skritt i riktig retning, men Fredrikstad vil imidlertid fortsatt ligge langt under gjennomsnittet, til tross for at behovet er større i befolkningen, sier ordfører, Arne Sekkelsten.

I kommuner hvor innbyggerne tjener mindre enn landsgjennomsnittet er skatteinngangen også lavere. Samtidig er behovene for kommunale tjenester og støtte til innbyggerne som regel større. Resultatet er at man i flere norske kommuner ikke har økonomi til å gi gode offentlige tjenester til alle som har behov for det, mens man i andre «rikere» kommuner kan tilby tjenester langt utover hva som er lovpålagt.

Fredrikstads disponible inntekt lå i 2020 263 mill. kroner under gjennomsnittet for norske kommuner. Samtidig har vi større utgifter til levekårsutfordringer; nesten 20% av barn i Fredrikstad lever i lavinntektsfamilier og andelen er økende. Snittet i Norge for øvrig er på 12 prosent, og nedadgående.

Kommunen har også høyere grad av flyktninger uten integreringstilskudd enn landsgjennomsnittet (Ca. 6.5 prosent av befolkningen i Fredrikstad). Samtidig har vi lavere utdanningsnivå, og generelt større sosiale levekårsutfordringer, enn en gjennomsnittskommune i Norge.

- Regjeringens forslag til nytt inntektssystem er et skritt i riktig retning, men dette er langt ifra nok for å utjevne forskjellene mellom kommunene, avslutter ordfører Arne Sekkelsten.

Stortinget skal nå behandle saken før endringene kan iverksettes fra neste år.

Les mer om regjeringens forslag til nytt inntektssystem her.

Sist oppdatert: 14. mai 2024