Min side Meld fra
Kontakt oss

Er du bekymret?

Trenger du noen å snakke med? Både barn og voksne kan føle det ekstra vanskelig i disse dager.

 

Er du under 16 år eller forelder?

Mange barn og unge har kontakt med læreren eller andre fra skolen sin på e-post, Teams eller i andre kanaler om dagen. Hvis du kjenner læreren din og er trygg på han/henne, kan du jo si noe om hvordan du har det og hva du tenker på.

Hvis du er under 16 år (eller forelder/foresatt) og trenger noen andre å snakke med, kan du ta kontakt med Fredrikstadhjelpa 0-16, som er tilgjengelig på telefon 488 64 107 mellom 09.00-15.00 alle hverdager.

Du kan også ta kontakt med Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111 - den er døgnåpen og har også chatløsning på www.116111.no.

Dersom du er alvorlig bekymret for deg selv, barnet ditt eller andre kan du ta kontakt med barnevernstjenesten innenfor kontortid 08.30–15.30 på telefon 69 95 90 00 eller på kveldstid; barnevernsvakta på tlf. 952 96 824.

Er du over 16 år, voksen eller eldre?

Ta kontakt med Fredrikstadhjelpa dersom du er bekymret, sliter eller trenger noe å snakke med. Fredrikstadhjelpa er et tilbud til alle over 16 år, voksne og eldre.
Fredrikstadhjelpa kan du kontakte ved å ringe 474 79 847. Telefonen er åpen hverdager mellom 09.00–18.00.

Tilbudet i Fredrikstadhjelpa er gratis og vi utarbeider tilbudet i dialog med deg. Du trenger ingen henvisning fra fastlege. Nå i denne perioden avlyser ikke Fredrikstadhjelpa avtaler, men følger opp med telefonsamtaler eller avtalte turer utendørs hvor anbefalte smitteverntiltak følges.

Ellers hvis du som pårørende trenger noen å snakke med og/eller har spørsmål, så kan også Pårørendesenteret i Fredrikstad kontaktes på telefon 458 78 038 alle hverdager mellom 09.00–15.00.

Du kan også ta kontakt med Mental Helses hjelpetelefon (telefon 116 123) og Kirkens SOS (telefon 22 40 00 40) som holder døgnåpent.

Sist oppdatert: 09. mars 2022