Min side Meld fra
Kontakt oss

Er det trygt å returnere til skole og barnehage etter smitteutbrudd?

Her kan du lese om hvilke vurderinger som blir gjort av kommuneoverlegen og barnehageetat/skoleetat når barn og ansatte skal tilbake til «normalen».

Når det har vært mange smittede eller mange i karantene, vet vi av erfaring at barn/elever, foresatte og ansatte kan oppleve situasjonen som usikker og lure på om det er trygt å komme tilbake til barnehagen eller skolen.

Hva skjer når noen har testet «positivt»?
Når noen tester såkalt «positivt», altså påvises å være smittet, setter smittesporingen i gang så fort som mulig. I løpet av få timer vil en person fra Koronasenteret ringe og kartlegge hvor vedkommende kan ha fått smitten fra og hvem som kan ha blitt utsatt for smitte fra denne personen. Dette gjøres i for hver og en der det er påvist smitte, også alle smittede fra barnehager og skoler. Vi jobber da etter klare kriterier for hvem rundt den smittede som må i karantene og har et opplegg for testing og oppfølging av alle «nærkontaktene», dvs. de som er tettest på den som er bekreftet smittet.

Om det dreier seg om mutert virus eller vanlig virus, er smittesporingen i stor grad den samme. MEN ved mutert virus vil smitten i de fleste tilfeller spre seg raskere enn vanlig. Derfor jobber vi så raskt som overhodet mulig med å kartlegge og få satt alle mulige nærkontakter i karantene. Ved mistanke om mutert virus skal hele husstanden til en nærkontakt skal være i karantene de første dagene for å hindre at smitten sprer seg videre. Det som er «positivt» ved disse utbruddene er at man relativt raskt får oversikt over alle berørte, fordi de som blir smittet utvikler symptomer eller tester positivt i løpet av de første dagene etter at de er utsatt for smitte. Det innebærer at det er mindre sannsynlig at det kommer ikke-oppdagede tilfeller langt utover i forløpet.

Smittsom eller ikke smittsom?
En smittet person er mest smittsom 1-2 dager før man kjenner tegn til sykdom og de første 3-4 dagene av sykdommen. Isolasjonen, altså den tiden man må holde seg hjemme, er likevel satt til 10 dager for å være på den sikre siden. Det betyr at man etter 10 dager i isolasjon med stor grad av sikkerhet er helt smittefri og fint kan komme tilbake i samfunnet, uten fare for å smitte andre.

Nærkontakter til den smittede skal være i karantene, altså ha god avstand til alle utenfor husstanden i 10 dager. Dette er for å sikre at vedkommende ikke smitter andre dersom det skulle vise seg at vedkommende er i ferd med å bli syk. Det er dessverre slik at man er relativt smittsom 1-2 dager før man merker at man er syk.

Mutert virus, litt andre rutiner for oppfølging
Med mutert virus ser vi at de fleste utvikler sykdom eller får positiv test allerede 2-4 dager etter at de har vært utsatt for smitte. Det betyr at 10 dager karantene holder med god margin. Har man ikke blitt syk i løpet av 10 dager, er det svært lite sannsynlig at man etter den tid vil være på vei til å bli syk og kunne smitte andre.

Noen personer har ikke tegn til sykdom i det hele tatt, selv om de er smittet av covid-19, men de aller fleste får noen tegn.
I utbrudd med mutert virus vil vi teste nærkontakter både ca. på dag 3 og 7-8. Husstandsmedlemmer til den som er definert som nærkontakt vil også være i karantene til det første prøvesvaret foreligger og er negativt. Den andre testrunden er det ikke alltid man gjennomfører når det er snakk om hele klasser i karantene, for eksempel dersom første testrunde var negativ for alle. Karantenen varer likevel 10 dager. Alle nærkontakter som utvikler tegn til sykdom skal testes med en gang uansett hva første prøve viste.

Vurdering av tiltak og opphør av tiltak
I utbrudd med flere smittede, vil smittesporere og kommuneoverlegen kontinuerlig vurdere behovene for flere tiltak, karantener etc. Har man en situasjon der det utover i utbruddet kun påvises smittede som allerede er definert som nærkontakter, betyr det at utbruddet utvikler seg som forventet og at alle som kan være smitteutsatt er funnet og er i karantene. Da er faren for smitte ut over de allerede definerte nærkontaktene liten.

Kommer det derimot stadig nye «ledd» av smitte, er ikke oversikten god nok og da kan det være nødvendig å forlenge tiltak som stengte barnehager/skoler, eller i verste fall stenge ned større deler av samfunnet.
Anser vi at utbruddet er oversiktlig, vil vi anbefale å komme tilbake til «normalen» etter hvert som alle kommer ut av isolasjon/karantene. Det er heldigvis tilfellet nå.

Sist oppdatert: 16. februar 2021