Enklere og raskere å få hjelpemidler

FASVO Hjelpemiddelservice utvider nå åpningstiden hver torsdag til klokken 17.


- Vi utvider åpningstiden for å være mer tilgjengelige for innbyggerne i Fredrikstad kommune, også for de brukere og pårørende som selv er i arbeid slik at hjelpemidler kan hentes eller innleveres etter arbeidstid, sier Julie Jensen, avdelingsleder FASVO hjelpemidler. 

Siden april 2019 er det også åpnet for direkte utlevering av korttidshjelpemidler, som følge av prosjektet «tidlig hjem». Fredrikstad har i forbindelse med prosjektet fysioterapeut og ergoterapeut tilknyttet FASVO, med daglig tilstedeværelse i FASVO sine lokaler.

- Dette gir muligheten for faglig vurdering og en bedre service til innbyggere som har behov for hjelpemidler. Vi har også muligheten til å fange opp de som står i fare for funksjonsfall og igangsette forebyggende tiltak, sier June N. B. Fjelle, fysioterapeut i Fredrikstad kommune.

Hjelpemidler som innbyggere har behov for en kort stund (inntil 3 måneder), kan lånes fra FASVO hjelpemiddelservice. Dette gjelder blant annet rullator, rullestol, arbeidsstol, hjertebrett, dusjkrakk, dusjstol, toalettforhøyer, toalettstol, badekarbrett, terskeleliminatorer.

- Innbyggere eller pårørende kan nå ta direkte kontakt med FASVO og få utlevert hjelpemiddelet over disk dersom det er tilgjengelig på lager, påpeker Julie Jensen, avdelingsleder for FASVO hjelpemidler.

Det betyr i praksis at du kan reise til FASVO å få lånt en rullator til en pårørende dersom vedkommende for eksempel trenger dette for en kort periode i forbindelse med en operasjon eller et fall.

I Fredrikstad ble det utlevert overkant av 20.000 hjelpemidler i 2018.

- Dette er en gladsak, som er av stor interesse både for brukere og ikke minst pårørende. Lett tilgjengelige hjelpemidler og riktig kompetanse er viktig om innbyggere skal mestre hverdagen og kunne bo hjemme, sier Talette Borsheim Halstensen, virksomhetsleder for Mestring, habilitering og rehabilitering.

FASVO har også en rekke produkter som ikke er til utlån, men som kan kjøpes til en gunstig pris, som for eksempel krykker.

Har du behov for hjelpemidler i lang tid eller på varig lån, må dette søkes på gjennom nav hjelpemiddelsentralen. Mer informasjon finner du her. 

June Fjelle og Julie Jensen i FASVO

ÅPEN DØR: June Fjelle, fysioterapeut, og Julie Jensen, avdelingsleder for FASVO hjelpemidler på Ørebekk. 

Sist oppdatert: 28. august 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.