Endringer i covid-19-forskriften

Regjeringen opphever bestemmelsen om skjenkestopp klokken 24.00, og åpner for utendørsarrangementer med inntil 600 personer.

Regjeringen endrer nå covid-19-forskriften for å lette de nasjonale smitteverntiltakene. Samtidig må kommuner med lokale utbrudd vurdere strengere tiltak. Den nye forskriften trer i kraft 12. oktober.

Les mer her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonale-lettelser-erstattes-av-lokale-tiltak/id2769742/

Sist oppdatert: 09. oktober 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.