Min side Meld fra
Kontakt oss

Endringer for søndagsåpne butikker

Matbutikker som skal holde søndagsåpent i Fredrikstad må fra nå av ligge i område definert som «typisk turiststed». Endringene vil ikke gjelde for de såkalte «Brustadbuene» (matbutikker mindre enn 100 kvm).

I Norge er hovedregelen at butikker skal holde stengt på søndager og helligdager. Unntak kan gis for de såkalte «Brustadbuene» (matbutikker mindre enn 100 kvm), samt butikker som ligger i det som defineres som typiske turiststeder.
I «lov om helligdagsfred» heter det at «et typisk turiststed er kjennetegnet ved at de næringsdrivende er avhengig av turistsesongene, og at kundegrunnlaget ellers er for lite til at de kan overleve av salg til fastboende. Det er videre et vilkår at salget i perioder hovedsakelig skjer til turister. Mange utsalgssteder kan oppleve økning i omsetning i turistsesongene, og dette vil være tilfellet for store deler av landet. Økt omsetning i løpet av turistsesongene kan ikke i seg selv danne grunnlag for å gi tillatelse til søndags- og helligdagsåpent».

I Fredrikstad er det kun områdene Gamlebyen innenfor vollgravene og Hankø/Vikane som tilfredsstiller disse kriteriene.

Bystyret i Fredrikstad vedtok 25. mars å søke Statsforvalteren om at områdene innenfor vollgravene i Gamlebyen i Fredrikstad kommune skal regnes som typisk turiststed, og således være unntatt fra de alminnelige åpningstidene fastsatt i lov om helligdager og helligdagsfred § 5, 1. ledd. Statsforvalteren har nå innvilget søknaden.

Dette innebærer samtidig at butikker større enn 100 kvm som har holdt søndagsåpent andre steder i kommunen, må lukkes på søndager.
Butikker mindre enn 100 kvm, såkalte «Brustadbuer», kan fortsatt holde søndagsåpent.

Sist oppdatert: 16. august 2021