Endrer rutinene for å korte ned ventetiden på koronatelefonen

Det er for tiden mange som ringer koronatelefonen med spørsmål om koronatesting, karantene, reiseregler, osv. Det er flott. Skal vi unngå en uhåndterlig smittesituasjon er det viktig at befolkningen nå tar korona på det høyeste alvor.

 

 

Fra midten av juli til midten av august har antallet henvendelser til koronatelefonen i Fredrikstad kommune nesten doblet seg (480 henvendelser i uke 28 til 850 i uke 33) Det økte trykket på koronatelefonen har i perioder dessverre gitt noe lang ventetid. Kommunen har derfor iverksatt tiltak for å redusere ventetiden.

Bemanningen er økt med 50 prosent og økes ytterligere i uke 34.
Det er lagt inn køsystem på telefon der det opplyses hvilket nummer innringer er i køen.
Det er lagt inn melding om at det er stor pågang og at de må regne med ventetid.

Vurderer fortløpende om man skal ta i bruk digital timebestilling
Vi har registrert at andre kommuner har tatt i bruk digital timebestilling. En fordel med denne løsningen er at funksjonen gir smidig timebestilling og avlaster telefonkøen i og med at mange av henvendelsene dreier seg nettopp om bestilling av time for koronatest.

En ulempe med løsningen er imidlertid at innbyggerne ikke får veiledning i karantene, og at råd, veiledning og informasjon mangler. Kommunen har en viktig oppgave i å gi råd, veiledning og helsehjelp til innbyggerne via personlig kontakt. Dette mister man ved å sluse innbyggerne til kun nettinformasjon. Vi opplever i stor grad at det er et informasjonsbehov der og at vi får gitt mange viktige råd som folk ellers kanskje ville misset. Man får heller ikke silt ut de som åpenbart ikke trenger test.

Inntil videre er det dermed landet på å ikke ta i bruk digital timebestilling for koronatest i Fredrikstad kommune, men dette vurderes altså fortløpende.

 

Sist oppdatert: 17. august 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.