Ekstremnedbør skyhøyt over 200-års nedbør

Innhold

Styrtregnet som rammet Fredrikstad natt til 1. september ligger skyhøyt over nedbørsverdien for 200-års nedbør.


Målestasjonen i Øyenkilen hadde høyest nedbørsintensitet og målte 65,8 mm nedbør på to timer. Til sammenligning tilsvarer 200-års nedbør i Fredrikstad en nedbørsintensitet på 45 mm på to timer ifølge beregninger fra Meteorologisk institutt (MET).

Sist gang Fredrikstad var rammet av lignende ekstremnedbør var i 2008. Da var nedbørsintensiteten på 53,1 mm nedbør. Det viser at årets hendelse er ekstrem, noe forsikringsselskapene også rapporterer om med bakgrunn i antall innmeldte skader.

Ekstremnedbør, kurve 01.09.2019

Skader meldes til forsikringsselskapet
Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å registrere skader ved slike hendelser.

Informasjon om restverdiredning (RVR)

Vurderer planlagte investerer i vann- og avløpsnettet
Fredrikstad kommune investerer 140 millioner kroner årlig til fornyelse av det kommunale vann- og avløpsnettet. Denne gangen har vi også fått oversvømmelser og skader i områder hvor vi nylig har separert og lagt nye vann- og avløpsledninger. Virksomhet vann og avløp vil gjennomgå planlagte investeringer i vann- og avløpsnettet på nytt med bakgrunn i hvor ekstremnedbøren rammet hardest. Det kan medføre at det blir omprioriteringer i hvilke områder det skal investeres i og hvilke områder som skal prioriteres først.

Mange skader på veiene
Som mange har fått erfare har det blitt store og mindre skader også på veiene. På samme måte som at mange huseiere venter på å få istandsatt husene sine, vil det også ta tid å få reparert veiskadene. Virksomhet vei har en prioriteringsliste ut fra hva som haster mest, og den går på fremkommelighet. Oredalsveien, Hesthagen og Buskogen er veiene som ble hardest rammet. Her er arbeidene snart ferdig bortsett fra noe asfaltering.

Mange veier er gravd ut i kantene etter styrtregnet. Arbeidene med dette starter nå. Hvor lang tid det vil ta å utbedre skadene er umulig å si. Arbeidene utføres fortløpende. Skraping av grusveier, feiing og tømming av tette sluk pågår regelmessig.

Veiskade etter styrtregn

Sist oppdatert: 27. september 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?