Min side Meld fra
Kontakt oss

Fredrikstad med viktige bidrag til Ekstremismekommisjonen

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Kari Mangrud Alvsvåg, biskop i Borg bispedømme, og Erik Lindbæk Kruse, som jobber som forebyggende koordinator i Fredrikstad kommune, har bidratt til rapporten fra Ekstremismekommisjonen.
Blant medlemmene som har bidratt til rapporten, finner vi to personer fra Fredrikstad: Erik Lindbæk Kruse, forebyggende koordinator i Fredrikstad kommune, og Kari Mangrud Alvsvåg, biskop i Borg bispedømme.
Blant medlemmene som har bidratt til rapporten, finner vi to personer fra Fredrikstad: Erik Lindbæk Kruse, forebyggende koordinator i Fredrikstad kommune, og Kari Mangrud Alvsvåg, biskop i Borg bispedømme.

Ekstremismekommisjonen leverte nylig sin rapport om hva som har gitt grobunn for radikalisering og ekstremisme i Norge, og hvordan det forebyggende arbeidet bør forbedres. Regjeringen vil følge opp med en egen melding til Stortinget om ekstremisme og tiltakene som foreslås.

Ekstremismekommisjonen har vært ledet av Cathrine Thorleifsson fra Universitetet i Oslo, og inneholder omfattende analyser og anbefalinger for å håndtere ekstremisme på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Besøkte Fredrikstad våren 2023

Kommisjonen har bestått av 17 medlemmer som har brukt sin ekspertise og erfaring innen ulike fagfelt for å beskrive hvilke utfordringer som finnes i dag når det gjelder radikalisering og ekstremisme, og hvilke sviktsoner som finnes i arbeidet.

– Det har vært et utrolig spennende arbeid i Ekstremismekommisjonen, sier Erik Lindbæk Kruse, forebyggende koordinator i Fredrikstad kommune.

– Bakteppet er alvorlig, med flere terrorangrep i Norge de siste årene der vi oppsummerer at våre forebyggende systemer ikke har fungert. Og jeg opplever at vi med NOU-en kommer med konkrete og gjennomførbare tiltaksforslag som vil kunne forbedre det forebyggende arbeidet, særlig med tanke på arbeidet i norske kommuner, utdyper Kruse.

Som en konsekvens av ekstremisme nevner rapporten tre terrorangrep som har funnet sted i Norge de siste tolv årene: Terrorangrepet 22. juli 2011, hvor 77 mennesker mistet livet i angrepene mot regjeringskvartalet og Utøya. I tillegg kommer angrep mot en moské i Bærum i 2019, og angrep mot skeive ved utestedene London Pub og Per på Hjørnet i Oslo i 2022.

Fredrikstad er en av flere kommuner som trekkes fram som gode eksempler på lokalt forebyggende arbeid mot ekstremisme, og kommisjonen besøkte også Fredrikstad våren 2023. Da traff kommisjonen ungdomsrådet i Fredrikstad og besøkte klasser på Kvernhuset ungdomsskole for å få innspill til hva elevene mente om ekstremisme og hvordan det kan forebygges.

Demos-prosjektet i Fredrikstad

Noe av det som trekkes fram, er at Fredrikstad utviklet og implementerte et undervisningsopplegg om radikalisering som ble innført i kommunenes skoler i 2016. NOU-rapporten nevner også Demos-prosjektet i Fredrikstad kommune, som jobber med å fremme demokratisk kompetanse blant ungdommer. Fredrikstad har gode erfaringer med Demos-møteplassen «Dyp debatt», der elever møtes jevnlig for å diskutere kompliserte samfunnstemaer.

Kommisjonen foreslår blant annet et tydeligere mandat og rolle for norske kommuner når det gjelder forebygging av ekstremisme, opprettelsen av et nasjonalt senter mot ekstremisme etter mønster fra Danmark og Sverige, en satsning i skoler på bygging av demokratisk kultur, samt økt involvering av sivilsamfunnsaktører i arbeidet.

Les rapporten her: NOU 2024: 3

Sist oppdatert: 05. mars 2024